Studentombud ansatt ved NMBU

I desember tiltrer Martin Gautestad Jakobsen stillingen som studentombud ved NMBU. Det gir studentene et helt nytt tilbud innen rådgivning, støtte og veiledning i saker knyttet til studiehverdagen.

Studentombud ansatt ved NMBU

Les mer på studentombudets sider!

 

Martin Gautestad Jakobsen

Foto
Martin Gautestad Jakobsen

Ombudet kommer i tillegg til eksisterende støtteordninger for studentene.
– Jeg gleder meg stort til å ta fatt på oppgaven som studentombud, sier Martin Gautestad Jakobsen som går fra advokatpraksis til stillingen som ombud .
– I advokatyrket sier vi gjerne at alle mener å ha rett, men at problemet er å få rett. Jeg ønsker å kunne gi råd og guide studentene slik at saker løses på beste måte når problemene oppstår. Studentene kan både få hjelp med å fremstille saken sin skikkelig, og å forstå og nyttiggjøre seg av jussen. Jeg kan også ta initiativ til å løse saker direkte mellom dem det gjelder, forteller det nye ombudet.

– Jeg tenker at god saksbehandling ved universitetet sikrer riktige resultat, og jeg gleder meg til å samarbeide med både studentene og universitetet om å oppnå dette, sier Gautestad Jakobsen.

Fornøyd studenttingsleder

Studenttingsleder Tord Hauge

Foto
Håkon Sparre
Studenttingsleder Tord Hauge er svært fornøyd med å få på plass et studentombud ved NMBU.
– Ansettelse av studentombudet har vært en viktig sak for oss og vi startet denne prosessen før lovpålegget kom. Det er det grunn til å være stolt over, sier Hauge.

Arbeidsoppgavene utvikles
Studenttingslederen understreker at ombudet ikke skal overta andres oppgaver.
– Tilbudene som gis gjennom denne stillingen skal komme i tillegg til dagens studentstøtte. Ombudet skal hjelpe studentene med utfordringer i den praktiske studiehverdagen og bistå i juridiske i saker knyttet til lover og forskrifter, som for eksempel studieforskriften. Det kommer godt med, for i dag står studentene uten uavhengig rådgivere i juridiske spørsmål, sier Hauge.

Styrker «like rett til utdanning»
Han påpeker at ombudet vil være med på å bygge opp under målsetningen om lik rett til utdanning.
– Nå vil ikke den enkelte studenten være avhengig av foreldrenes kunnskap og kompetanse for å få god informasjon om studentenes plikter og rettigheter. Nå er det ombudet som får rollen som uavhengig rådgiver, avslutter Hauge.

– Viktig funksjon

Rektor Mari Sundli Tveit

Foto
Håkon Sparre
Rektor Mari Sundli Tveit har arbeidet sammen med studenttingslederen om å få studentombudet på plass.
– Jeg er like begeistret som studenttingslederen over å få studentombudet på plass ved NMBU. Ombudet skal være en nøytral og lett tilgjengelig ressurs for alle NMBU-studenter og gi informasjon, råd og bistand. Det kan dreie seg om studentenes om rettigheter og plikter, som studiemiljø, eksamen og opptak, tilrettelegging og så videre. Dessuten skal studentombudet være en ressurs som studentene kan varsle om kritikkverdige forhold, for eksempel trakassering, mobbing og andre forhold. Ombudet skal ikke erstatte de mulighetene studentene allerede har for å varsle, men vil være et veldig viktig supplement, sier Tveit. 

Ombud med vidt arbeidsområde
– Men det kan også dreie seg om ting som ikke nødvendigvis er nevnt i noen lovtekst, for eksempel konflikter, ensomhet, isolasjon, rus eller andre utfordringer i hverdagen. Den siste undersøkelsen av studentenes helse og trivsel viste oss tydelig at mange studenter er ensomme og at mange sliter med psykiske problemer. Jeg vil understreke at ombudet ikke skal være noen erstatning for studenthelsetjenesten, men gi råd og vise studentene videre, avslutter Tveit.

Published 15. oktober 2018 - 13:26 - Updated 7. august 2019 - 13:39