Vil du være teknisk vakt ved digital eksamen?

NMBU gjennomfører et stort antall eksamener digitalt i eksamenssystemet WISEflow, både ved campusbasert eksamen og hjemmeeksamen. For å kunne støtte studenter under digital eksamen, trenger vi vakter med teknisk kompetanse.  

Vi søker studenter som har lyst til å jobbe litt ekstra i eksamensperioden, samt ved digitale delprøver i undervisningsperioden.  

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå i: 

  • være til stede på eksamenssal 
  • bidra med hjelp ved oppstart av eksamen 
  • administrering av lånePC'er 
  • hjelpe med nettilkobling, nedlasting og installasjon av eksamensnettleser 
  • være tilgjengelig for tekniske spørsmål og veiledning under eksamen.  
  • support via epost og telefonhenvendelser ved digital hjemmeeksamen 

Vi ønsker at du er løsningsorientert, positiv, blid, serviceinnstilt og pålitelig. Du må beherske norsk og engelsk. I tillegg må du ha generell forståelse for og erfaring med IT. Du bør ha mulighet til å være vakt under flere av dagene i eksamensperioden, og også ha interesse for å delta igjen ved senere eksamensperioder. 

Opplæring vil bli gitt.  Vaktene du får vil tilpasses så de ikke kolliderer med egne eksamener. 

Tekniske vakter lønnes etter timelønn for eksamensvakter, tilsvarende lønnstrinn 47.

Søknad eller spørsmål ang. stillingen sendes til eksamen@nmbu.no . Merk e-posten med ‘Teknisk vakt digital eksamen’. 

Søknadsfrist: 15. september. 

Published 6. oktober 2021 - 11:49 - Updated 17. august 2022 - 11:12