Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Tirsdag den 4. september er alle velkomne til den offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet. Den markerer avslutningen på en omfattende rehabilitering, både innvendig og utvendig av dette ikonet av en kontorbygning fra 1960-tallet.

Offisiell åpning av Fløy 1 i TF-kvartalet

Fløy 1 i TF-kvartalet.

Fløy 1 i TF-kvartalet.

Foto
Håkon Sparre

Arrangementet starter kl 12.30 tirsdag 4. september og landbruksroboten Thorvald er i aksjon og vil både stå for servering av drikke til de frammøtte. Den vil både hente, åpne og servere drikkeflasker.

Moderne undervisningsbygning
Fløy 1 er oppgradert for å imøtekomme dagens bygningstekniske standard og krav til en moderne undervisningsbygning. Innvendig er alle kontorer, undervisnings- og grupperom pusset opp og det er lagt til rette for en langt mer fleksibel utnyttelse av arealene enn tidligere. Kantina er utvidet med 200 kvadratmeter og bygningen har fått en flott vestvendt takterrasse. 

Stort prosjekt i NMBU-regi
Dette har vært NMBUs hittil største rehabiliteringsprosjekt i egen regi. Målet med prosjektet har vært å oppgradere bygningen til dagens tekniske krav, lage mer fleksible arealer, legge til rette for mer grupperom, sosiale soner, læreplasser og ikke minst en større kantine.

Fløy 1 skal etter rehabilitering huse ansatte ved REALTEK. 

Det etableres 123 arbeidsplasser for ansatte og stipendiater og 150 nye arbeidsplasser for studenter i form av leseplasser, grupperom og sosiale soner. Det legges opp til at man kan dele på areal og evt. endre forhold mellom arbeidsplasser til studenter og ansatte på en enkel måte.

På tirsdag den 4. september står også Fløy 1 i TF-kvartalet fram i finstasen!

På tirsdag den 4. september står også Fløy 1 i TF-kvartalet fram i finstasen!

Foto
Kjersti Sørli Rimer

En bygning formet av datidens stormakter 
Fløy 1 er en del av stammen i TF-kvartalet. Det er en tidstypisk bygning fra 1960-tallet med en interessant historie. Kvartalet ble bygget for penger fra Marshallhjelpen, som var USA hjelpepakke til et krigsherjet Europa etter andre verdenskrig og Kelloggs foundation. Det ble reist under den kalde krigen og utformet slik at det med enkle grep kunne omgjøres til sykehus. 

Fløy 1 er ikke vernet, men NMBU ønsker å beholde det tidstypiske. Fasaden er derfor ikke vesentlig endret ut etter rehabiliteringen.  

Fakta om Fløy 1 i TF-kvartalet
Det er lagt stor vekt på å holde en klar miljøprofil gjennom bevisste valg av materialer. 
  • Godt isolerte vinduer som gir lite varme- og kuldetap – reduserer behovet for både kjøling og oppvarming  
  • Gjenbruk av materialer, som for eksempel teglstein 
  • Massivtre i nye konstruksjoner som kantine, rømningsveier på utsiden av bygningen og 4. etasje (tekniske rom)
  • Sedumtak (av planten bergknapp) som drøyer avrenningen av takvann og synlig overvannsløsning på bakkenivå 
  • Solceller i fasade med en forventet energiproduksjon på 50-60 000 kWh årlig som utgjør 10 % av det totale forbruket for Fløy 1
  • Prosjektet er finansiert av KD med 35 millioner og NMBU 100 millioner 
Published 31. august 2018 - 15:22 - Updated 26. september 2018 - 14:20