SHoT 2018 NMBU

Rektor oppfordrer deg til å svare!

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen sendes ut til 160 000 studenter i hele Norge, og undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. 

NMBU håper at alle studenter i målgruppen deltar i undersøkelsen, som gjennomføres i perioden 6. februar til 3. april 2018. Pr 13. mars har NMBU en svarprosent 34,6 %, men ønsker langt høyere svarprosent. Kartlegging av våre studenters helse og trivsel er viktig for å kunne iverksette tiltak! Og viktigst av alt: VÆR ÆRLIG. Merk at undersøkelsen inneholder enkelte sensitive spørsmål.

SVAR HER

Du vil bli bedt om å oppgi ditt fødselsnummer når du skal gjennomføre undersøkelsen. Ditt fødslesnummer blir brukt om identivfikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regler som gjelder for personvern i Norge. 

Målgruppen for SHoT 2018 er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert. Studenter uten norsk statsborgerskap vil dessverre ikke få anledning til å svare på undersøkelsen, men NMBU tar sikte på å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for utenlandske studenter i løpet av 2018.  

Vil du gi tilbakemelding om undersøkelsen? kontakt@studenthelse.no

Published 2. February 2018 - 12:46 - Updated 13. mars 2018 - 14:31