SHoT 2018 NMBU

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Undersøkelsen sendes ut til 160 000 studenter i hele Norge, og undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet. 

NMBU håper at alle studenter i målgruppen deltar i undersøkelsen, som gjennomføres i perioden 6. februar til 20. mars 2018. Kartlegging av våre studenters helse og trivsel er viktig for å kunne iverksette tiltak! Og viktigst av alt: VÆR ÆRLIG. Merk at undersøkelsen inneholder enkelte sensitive spørsmål.

Målgruppen for SHoT 2018 er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert. Studenter vil få tilsendt forespørselen om å delta i 2018- undersøkelsen på e-post eller SMS. Man kan også svare direkte på undersøkelsen via lenken i høyre meny.

Du vil bli bedt om å oppgi ditt fødselsnummer når du skal gjennomføre undersøkelsen. Ditt fødslesnummer blir brukt om identivfikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regler som gjelder for personvern i Norge. 

Studenter uten norsk statsborgerskap vil dessverre ikke få anledning til å svare på undersøkelsen, men NMBU tar sikte på å gjennomføre en tilsvarende undersøkelse for utenlandske studenter i løpet av 2018.  

Vil du gi tilbakemelding om undersøkelsen? kontakt@studenthelse.no

Published 2. February 2018 - 12:46 - Updated 21. February 2018 - 8:54