Husk at du må innom SiT for stempling og registrering av mastergradsoppgaven din før den leveres til fakultetet!

Minst to (2) trykte innbundne eksemplarer av mastergradsoppgaven må registreres og stemples på SiT for at oppgaven skal bli godkjent som innlevert innen fristen. 

av SiT

Husk at du må innom SiT for stempling og registrering av mastergradsoppgaven din før den leveres til fakultetet!

Minst to (2) trykte innbundne eksemplarer, identiske med innlevert mastergradsoppgave i Brage, må leveres til SiT (studentenes informasjonstorg) i 1. etasje i Urbygningen for registrering og stempling.

Etter registrering og stempling hos SiT leveres oppgavene til fakultetet. Sjekk med fakultetet ditt om de ønsker flere eksemplarer enn to.

NMBU biblioteket skal ikke lenger ha en papirversjon av din gradsoppgave og antallet trykte innbundne eksemplarer som skal leveres er redusert fra tre til to. Men du må fortsatt gå til SiT med eksemplarene for registrering og stempling av oppgaven innen fristen. Oppgaven din er ikke godkjent innlevert dersom du ikke kommer til SiT.

Frist for levering av masteroppgave:

    • Vårparallell: 15. mai kl. 15.00
    • Høstparallell: 15. desember kl. 15.45

Retningslinjer for mastergradsoppgaven

Published 8. desember 2017 - 10:46 - Updated 8. januar 2018 - 14:16