Vaffeltorsdag

  • Vaffeltorsdag hver uke på Studentenes Informasjonstorg (SIT).
    Foto
    Canva

Vaffeltorsdag er et ukentlig arrangement der studenter er velkomne til SIT for å snakke utveksling, diskutere karriere, øve språk, bare være, møte andre, bygge nettverk og spise vafler. Hver vaffeltorsdag innledes med en kort presentasjon om et studentrelevant tema.

Vaffeltorsdag

Vaffeltorsdag holdes på Studentenes Informasjonstorg (SIT) fra kl. 15:15-16:15. Etter en kort presentasjon om f.eks. stressmestring, masteroppgaveskriving, utveksling eller jobbsøk, blir vaflene servert og man kan sette seg ned, diskutere temaet videre med medstudenter og bli kjent med andre.

Karrieresenteret er tilgjengelig hver Vaffeltorsdag fra kl. 15:45 - 17:00 for CV-og søknadssjekk drop-in.

Vaffeltorsdag er åpent for alle studenter, uavhengig av hvilket tema som står på agendaen. Både programstudenter og utvekslingsstudenter er velkomne, norskspråklige og engelsktalende. Presentasjonene på Vaffeltorsdag blir som regel holdt på norsk, men spørsmål kan alltid besvares på engelsk i etterkant. Benytt Vaffeltorsdag til å bli kjent med en student som snakker det språket du selv ønsker å lære, og bruk Vaffeltorsdag som en arena for å møtes som tandempartnere!

Følg SIT på Facebook for oppdaterte Vaffeltorsdag-arrangementer og program.

Velkommen!

Published 29. november 2017 - 14:12 - Updated 26. januar 2018 - 12:30