Hvilerom for studenter - Urbygningen

Dokumentert behov
Hvis du allerede har dokumentasjon, fra lege eller tilsvarende, på behov for å benytte et hvilerom, ber vi deg ta kontakt med tilretteleggingskontoret via tilrettelegging@nmbu.no for å få tilgang til å bruke rommet ved behov.

Akutt behov
Selv om du ikke har dokumentasjon fra lege kan du bruke rommet dersom det oppstår et akutt behov. Stikke innom Studentenes informasjons Torgs (SiT) lokaler i første etasje i Urbygningen og hør om rommet er ledig.

Published 25. juli 2017 - 12:35 - Updated 8. February 2018 - 12:35