Studentopptaket 2017 er klart

Totalt har 1587 studenter fått tilbud om studieplass ved NMBU gjennom Samordna opptak. Det var over 7400 kvalifiserte søkere til NMBUs utdanninger.

Poenggrenser
NMBUs studietilbud øker i popularitet og det er i år høye poenggrenser og ingen ledige studieplasser per nå. Her kan du se poenggrensene.

Studieprogram som trekker opp søkertallene og poenggrensene, både når det gjelder søknader totalt og søkere som har NMBU som førstevalg, er blant annet ettårig grunnstudium, husdyrvitenskap, landskapsarkitektur, eiendom, økonomi og administrasjon og bioteknologi.

Oppsving for grønne utdannelser
Studentene som nå har fått plass vil spille en viktig rolle i jobben mot det grønne skiftet.

- NMBUs studieprogrammer setter fokus på å finne løsninger på flere av de store utfordringene som samfunnet står overfor og det er tydelig at dagens unge vil være med på denne viktige jobben, sier påtroppende prorektor for utdanning, Solve Sæbø.

Blant fag med økt søkning i år som er viktige premissleverandører for det grønne skiftet finner vi blant annet vann- og miljøteknikk, bioteknologi og landskapsarkitektur.

Innenfor forskjellige utdanningsområder opplever NMBU størst økning i søkning mot landbruksfag (47,69 prosent), lærerfag (24,14 prosent) og samfunnsfag (20,76%).

- Det er også gledelig at det er god søkning til tradisjonsrike NMBU fag som landskapsarkitektur, plante- og husdyrvitenskap. 

NMBUs studietilbud øker i popularitet og det er i år høye poenggrenser og venteliste på de fleste programmer. 

- Kombinert med at antall 1. prioritetssøkere er høyt, betyr dette at vi kan se fram til å ønske mange topp motiverte studenter velkommen til NMBU i august, sier Sæbø.

Stor økning for samfunnsfag
- Dette er gledelige tall. Det er inspirerende at systematisk arbeid med studiekvalitet og samfunnsrelevans har gitt en økning i førsteprioritetssøkere til studieprogrammene ved fakultetet, sier Eva Falleth, dekan ved Fakultet for landskap og samfunn.

- Viktige program som eiendom og utviklingsstudier har hatt en stor økning. Det er spesielt gledelig at landskapsarkitektur opplever ekstra stor økning til tross for en sterkere konkurransesituasjon. Antall søkere med studiet som første valg økte fra 156 i fjor til 208 i år. Nå ser vi frem til å møte studentene til høsten, legger hun til.

Søkere som har fått tilbud om studieplass må huske å takke ja til plassen innen svarfristen 26. juli. Det samme gjelder dersom en har fått tilbud om ventelisteplass.

Vi gleder oss til å ta imot årets nye studenter!

Relatert innhold
Published 19. juli 2017 - 13:40 - Updated 19. juli 2017 - 14:04