Endringer i reglene for stipend og lån fra lånekassen

 Lånekassen har endret reglene for stipend og lån for studenter som studerer i inn- og utland

av SiT

Endringer i reglene for stipend og lån fra lånekassen

Nå kan studenter få støtte til delstudier i utlandet på deltid

Studenter kan få støtte til delstudier i utlandet (utveksling) på deltid. Utdanningen må være en del av en høyere utdanning eller fagskoleutdanning de har påbegynt i Norge. Støtten blir beregnet ut fra studentens studiebelastning i delstudieperioden.

Opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte fortsetter

Studentene vil våren 2019 få utvidet støtteperioden med ytterligere én uke i den fireårige opptrappingen til 11 måneder med studiestøtte. Det vil si at de får 10 måneder pluss tre uker med studiestøtte. I 2020 skjer opptrappingen med den fjerde uken med studiestøtte.

Hvem kan få 11 måneder med studiestøtte

Opptrappingen til 11 måneder støtte gjelder kun fulltidsstudenter som tar høyere utdanning og fagskole, og som er i utdanning hele vårsemesteret. For å ha rett til den ekstra utbetalingen må man studere i en periode på minst fire måneder og maks fem måneder i perioden:

  • 16. januar til 15. juli for utdanninger i Norge
  • 16. januar til 15. august for utdanninger i utlandet

 

Published 9. august 2017 - 13:34 - Updated 2. januar 2019 - 10:39