Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter.

Tjenesten er gratis å benytte. Les mer om Vitnemålsportalen.

Published 6. April 2017 - 15:34 - Updated 8. november 2017 - 11:05