Fem dyr som avgjør eksamenskarakteren din

  • Sommerhjernen2017: Slik jobber du for å få de beste karakterene til sommeren.

    Sommerhjernen2017: Slik jobber du for å få de beste karakterene til sommeren.

    Foto
    fizkes/shutterstock.com

Vil du ha gode karakterer til våren? Da anbefaler professoren at bør du konsentrere deg som en elefant, jobbe som en okse, planlegge som en leopard og samarbeide som en løve. Men ditt indre nesehorn bør du la ligge i fred hjemme.

Fem dyr som avgjør eksamenskarakteren din

Dag Einar Sommervoll er professor ved NMBU, og har nylig gitt ut boken «Hjernespenst» om hva vi kan gjøre for å huske bedre og bli mer konsentrerte.

Vi utfordret Sommervoll til å gi noen tips til studentene som nå kommer tilbake etter juleferien: Hvordan skal de få best mulig karakterer til sommeren?

Professoren forklarte oss at svaret finner vi i dyreriket

1. Konsentrer deg som en elefant

Jobb når du jobber. Underbevisstheten din er som en elefant og du er som et lite barn som skal styre kjempen. Pass på at elefanten jobber med det riktige. Skal du tenke dypt og være konsentrert betyr det vekk med konsentrasjonsknusere som Facebook, SMS og Snapchat. Det er ikke enkelt å få til, men gevinsten er desto større. Prøv!

2. Jobb som en okse

Optimalt konsentrasjonsnivå er ikke full gass.  Du kjenner deg effektiv, når du peser på for å få lesingen raskt unna. Dette svarer til å sprinte alt en har, og alle som har trent sprint vet at dette ikke går fortest. Oksen jobber jevnt og trutt, men får jobben gjort effektivt.  Mindre heseblesende og mer kontrollert er langt raskere. Sagt annerledes, det er forskjell på å kjenne seg effektiv og å være effektiv. Du skal være opptatt av det siste.

3. Ikke vær sta som et nesehorn

Arbeid bevisst med egne tankefeil. Ofte i livet kan det være lurt å være sta som et nesehorn, men det er ingen god idé når vi skal lære nye ting og tenke. Kritisk tenkning handler ikke om hva du umiddelbart regner som rimelig eller godt tenkt. Kritisk tenkning handler om å utfordre egne etablerte sannheter og tankemønstre. Og før du lærer deg «hvordan», bør du alltid utforske «hvorfor».

4. Tenk som en leopard

Tenk og tren langsiktig: En leopard nedlegger sitt bytte ved å ta tiden til hjelp. Det bør du også gjøre når du skal lære. Skippertaksmetoden kan gi deg rask framgang, men det er raskt glemt. Repetisjon med pauser mellom er veien til kunnskap som sitter som spikret.

5. Samarbeid som en løve

Finn en balanse mellom egen læring og samarbeid. Løver jakter i flokk, det er lurt. Samarbeid lønner seg. Flere hoder tenker ofte bedre enn ett. Lite gir så god repetisjon og læring som å forklare andre. Pass på at du gir ditt bidrag til løveflokken. Det er bra både for deg og for flokken.

Published 18. januar 2017 - 11:03 - Updated 27. February 2018 - 10:01