Johan Jørgen Holst Minnefond for 2017

Holst-stipendet ble etablert i 1994 til minne om tidligere utenriksminister Johan Jørgen Holst. Stipendet tildeles én norsk student for inntil tre års studier i statsvitenskap ved

Columbia College. Studenten skal fullføre en bachelorgrad i statsvitenskap ved Columbia.

For å søke på stipendet skal aktuelle kandidater søke om opptak ved Columbia College.

Søker må være startet på en utdanning i Norge, og skal søke om opptak til Columbia gjennom ”transfer admission”. Stipendet kan fornyes opp til to ganger, og gis for inntil tre års studier.

Columbia College er en del av Columbia University, som regnes som et av verdens beste universiteter. Det ble grunnlagt i New York i 1754, og ligger i på Upper West Side av

Manhattan. Hele fire amerikanske presidenter har studert ved Columbia, deriblant president Barack Obama, som fikk sin bachelorgrad i statsvitenskap fra Columbia College i 1983.

Krav til søker:

• Søker må være norsk statsborger.

• Søker må være student ved en norsk høyere utdanningsinstitusjon, og må ha fullført

minimum ett år (60 studiepoeng), maksimum to år (120 studiepoeng) med studier i Norge høsten 2017.

• Stipendet er begrenset til studier i statsvitenskap (political science) ved Columbia.

Søker trenger ikke være student ved en bachelorgrad i statsvitenskap i Norge.

Relevante fag inkluderer samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, økonomi og språkfag.

• Søknaden skal inkludere originale vitnemål fra videregående skole og universiteter og høgskoler, samt anbefalingsbrev. I tillegg omfatter søknaden den standardiserte

testen SAT. Søkere får fritak for engelsktesten ToEFL.

SIU oppfordrer interesserte studenter til å starte søknadsprosessen tidlig. Søknadsskjema og relevant informasjon finnes her: https://undergrad.admissions.columbia.edu/apply/transfer.

Endelig søknadsfrist er 1. mars 2017.

Se: www.utdanningiverden.no

Published 14. november 2016 - 11:28 - Updated 27. november 2016 - 17:06