Si din mening om studieprogrammet ditt!

Hvert år utfører NOKUT en nasjonal spørreundersøkelse blant 2.- og 5.-årsstudenter. Tema er hvordan studentene opplever kvaliteten på studieprogrammene de går på, og spørsmålene dreier seg blant annet om studie- og læringsmiljø, motivasjon, arbeidslivsrelevans, undervisning og veiledning. 

Studiebarometeret gir en viktig stemme til studentene i arbeidet med å forbedre studiekvaliteten. Høy deltakelse blant studentene er avgjørende for å oppnå gode og representative data om det enkelte studieprogram. Derfor lodder studieavdelingen ved NMBU ut en iPad til en heldig deltaker, i tillegg til at studiedirektøren belønner fakultetet med høyest svarprosent med en pengepremie på 3000 kroner! Pengene skal komme studentene på fakultetet til gode. Hva har DITT fakultet planlagt? NOKUT trekker også vinnere blant deltakerne nasjonalt, og deler ut 30 gavekort på opptil 5000 kroner. 

Studentene på de aktuelle studieårene vil i første omgang motta spørreundersøkelsen på epost. Man kan også delta enkelt ved å logge inn her (Undersøkelsen er åpen fra 24. oktober): www.nokut.no/studiebarometeret/login

Svar gjerne med én gang, da vi kan følge hvilke fakulteter og studieprogrammer som leder til enhver tid. Undersøkelsen stenger den 14. november 2017 kl. 12.00.

Published 23. oktober 2017 - 15:23 - Updated 8. november 2017 - 10:37