Felles studentareal i Urbygningen

For de sliten - Thorvald og Toras hjørne
I Urbygningens andre etasje er det et fellesareal med sittegrupper og tekjøkken (rom U204 og U205) som kan benyttes fritt av alle studenter. Disse rommene er ment som en åpen sosial sone og kan ikke reserveres. 

Fellesarealer for studenter i Urbygningens andre etasje (rom 204 og 205).

Fellesarealer for studenter i Urbygningens andre etasje (rom 204 og 205).

Foto
Kai Tilley

Reservasjonsordning for grupperom kommer
I løpet av høsten vil det bli mulig for studenter å reservere grupperom i Urbygningen direkte på nett. Inntil denne løsningen er på plass, er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Det er fem grupperom i bygningen. Disse ligger i andre og tredje etasje. I enkelte av rommene er det plass til to eller tre grupper.

I Urbygningens andre etasje nærmest Tårnbygnigen ligger fellesareal for studenter med tekjøkken og sittegrupper.

I Urbygningens andre etasje nærmest Tårnbygningen ligger fellesareal for studenter med tekjøkken og sittegrupper.

Foto
Kai Tilley
Published 13. september 2016 - 10:09 - Updated 13. september 2016 - 10:28