SiT på plass i Urbygningen

Sammen med SiT har studenttingets arbeidsutvalg (AU) fått kontorer i Urbygningens første etasje.

Tendai Chella Bengtsson ved SiT svarer på spørsmål fra kommende studenter.

Tendai Chella Bengtsson ved SiT svarer på spørsmål fra kommende studenter.

Foto
Kai Tilley, NMBU

Flott og romslig
Seksjonssjef Iben Andersen ved SiT er strålende fornøyd med de nye lokalene i Urbygningen.
– Vi har fått god plass og kan ta i mot studentene på en langt bedre måte enn i de gamle lokalene. Det setter både vi ansatte og ikke minst studentene pris på, sier Andersen.
SiT er rustet for høstens innrykk av nye studenter. Først kommer de utenlandske, som tas i mot fra mandag 8. august og deretter hovedinnrykket som kommer den påfølgende helgen.
Tendai Chella Bengtsson og Iben Andersen ved SiT og leder av studenttingets arbeidsutvalg (AU) Mariya Khanamiryan ønsker alle studenter velkommen til Urbygningen. Både SiT og AU holder til i første etasje.

Tendai Chella Bengtsson og Iben Andersen ved SiT og leder av studenttingets arbeidsutvalg (AU) Mariya Khanamiryan ønsker alle studenter velkommen til Urbygningen. Både SiT og AU holder til i første etasje.

Foto
Kai Tilley, NMBU

Fordums prakt
Lokalene til SiT er lyse og åpne og tilpasset dagens bruk. Bygningen er rehabilitert og tilbakeført til fordums prakt ved bruk av tidsriktige materialer og håndverksteknikker. Men det er fortsatt en gammel bygningen som trenger omtanke fra alle brukerne for å holde på glansen.

Published 8. august 2016 - 13:36 - Updated 10. august 2016 - 8:31