Send inn en artikkel

Manuskripter til NMBU Student Journal of Life Sciences kan sendes til studentjournal@nmbu.no

Egnethet

Alle NMBU studenter på PhD, master og bachelor nivå, i tillegg til nylige avgangsstudenter, kan sende inn bidrag til NMBU Student Journal. Teksten må være skrevet til akademisk standard og må være relevant for et av studieområdene ved NMBU.

 

Retningslinjer

  • Skrevet på engelsk eller norsk
  • Microsoft Word dokument
  • Times New Roman, størrelse 12, linjeavstand 1,5.
  • APA 6th referansestil. hvis du har benyttet EndNote eller et liknende referanseprogram, så konverter dokumentet til vanlig tekst før innsending.
  • Innsendte tekster bør ikke overstige 5000 ord, ekskludert figurer, tabeller og referanser.
  • Figurer og tabeller må ha titler og må være referert til i teksten. Figurer som kart og bilder må leveres som separate JPG filer.
  • Forfatterens navn må fjernes i dokumentet så vel som i filnavnet.
  • Send inn teksten i en mail som inkluderer forfatterens navn, studieprogram, studienivå og for hvilket formål artikkelen ble opprinnelig skrevet for.
  • Alle forfattere som sender inn en tekst må være villig til å nedlegge arbeid for å forbedre teksten for å imøtekomme standarder for en akademisk publikasjon.
Published 18. April 2017 - 15:32 - Updated 6. mars 2018 - 11:16