Om Student Journal

Publisering

Journalen blir publisert årlig, på slutten av vårsemesteret i både trykt og nett versjon. Hver vår blir trykte journaler distribuert på en årlig lansering, hvor redaksjonen inviterer alle fagfeller, forfattere, studenter, så vel som representanter fra universitetets administrasjon og de ulike instituttene. Journalen distribueres til alle universitetets institutter, biblioteker og administrasjonen, i tillegg til eksterne forskningsinstitusjoner og organisasjoner, i tillegg til på nett.

Historie

Hjelpelærere på Noragric Writing Centre opprettet student journalen i 2010 og publiserte de første to volumene på nett. På det tidspunktet var journalen kalt UMB Student Journal of International Development and Development Studies og var bare åpen kun for artikler skrevet av studenter ved Noragric. I volum 3 gikk journalen gjennom store forandringer når en redaktørgruppe av frivillige studenter tok over journalen og åpnet den for alle studenter ved NMBU. I 2014 fikk journalen nytt navn, NMBU Student Journal of Life Sciences, for å reflektere tverrfaglighet. I 2015 ble journalen åpnet også for doktorgradsstudenter. I dag består redaksjonen av studenter fra alle studie nivå og mange forskjellige akademiske disipliner.

Published 1. juli 2021 - 12:52 - Updated 1. juli 2021 - 12:52