Frivillig

Frivillige

Frivillige bachelor, master og PhD studenter driver journalen i nært samarbeid med NMBU Skrivesenter. Review board, som består av studenter fra ulike fagfelt, evaluerer alle innsendte artikler og anbefaler gode oppgaver for publisering i neste volum av journalen. Basert på anbefalingene fra fagfellene (review board) tar redaksjonen det endelige valget om hvilke artikler som blir publisert og jobber direkte med forfatterne for å redigere tekstene deres før journalen publiseres.

Review Board

Journalen har som målsetning å engasjere fagfeller fra alle studieområdene ved NMBU. Fagfeller med ulik akademisk bakgrunn bidrar med å kritisk vurdere faglig innhold og kvaliteten på skrivingen. Redaksjonen har utviklet detaljerte retningslinjer og en videoserie for hvordan innsendte artiklene skal vurderes. Fagfellene får erfaring med å vurdere artikler basert på faglig innhold, logisk flyt og helhetlige argumenter, klarhet, struktur, referanser, så vel som kvaliteten på tabeller og figurer. Å bidra som frivillig fagfelle i review board bidrar til å forbedre dine analytiske evner og er et verdifullt bidrag til enhver CV.

Fagfellene bidrar også med å spre informasjon om journalen og muligheten til å sende inn artikler. Artikler tas vanligvis imot i løpet av høstsemesteret, og fagfellene vurderer artiklene anonymt etter som de kommer inn. Når det er mulig sender redaksjonen artikler til fagfeller innenfor samme studieområde, men noen ganger blir fagfellene også bedt om å vurdere artikler fra en relatert disiplin. Fagfellene kan selv bestemme hvor mange artikler de ønsker å vurdere basert på deres tidsbegrensinger, og selvfølgelig hvor mange innsendte artikler journalen mottar fra det fagfeltet. Fagfeller som er veldig engasjert i journalen og bidrar med innsiktsfulle kommentarer kan også få muligheten til å bidra i reaksjonen senere på året.

Redaksjonen

Redaksjonen tar det endelige valget av hvilke artikler som skal publiseres og jobber i samarbeid med forfatterne om å forbedre tekstene før publisering. De er også ansvarlige for administrasjon av journalen, som å publisere informasjon, behandle søknader og opplæring av potensielle fagfeller, designe lay-out av journalen, organisere lanseringen og mye annet. På høsten jobber redaksjonen mest med administrative oppgaver, mens våren er den travleste tiden for redaksjonen med redigering før publisering. I februar og mars så jobber redaksjonen i nært samarbeid med forfatterne for å redigere og korrekturlese artiklene.

Å være engasjert i redaksjonen krever mer arbeid enn å bidra som fagfelle og redaksjonen møtes som regel hver uke i løpet av det akademiske året. Å bidra i redaksjonen passer for studenter med tidligere erfaring med redigering, korrekturlesning eller profesjonell skriving. Som del av redaksjonen vil du kunne utvikle dine evner til å gi konstruktive tilbakemeldinger, logisk strukturere bevis og ideer, forbedre flyten av en tekst og gjøre argumenter tydeligere. Tidligere har journalen dratt store fordeler av en ulikt sammensatt redaksjon bestående av studenter som spesialiserer seg på enten engelske eller norske tekster. Vi oppfordrer spesielt norskspråklige til å søke på et verv i redaksjonen siden vi mottar et økende antall norske tekster.

Søk

Å bidra i journalen gir muligheten til verdifull erfaring i akademisk skriving, fagfelle vurdering og publisering. Review board og redaksjonen gir muligheter til å videreutvikle egne skriveferdigheter og er et bra bidrag til enhver CV. Hvis du er interessert i å bidra som fagfelle eller i redaksjonen i neste volum av journalen, vennligst send inn din CV, en akademisk tekst du har skrevet og forklar hvorfor du ønsker å bidra til journalen.

Søknader kan sendes til studentjournal@nmbu.no og søknadene behandles vanligvis i september hvert år.

Published 18. April 2017 - 12:27 - Updated 1. juli 2021 - 13:11