NMBU Student Journal of Life Sciences

  • NMBU Student Journal of Life Sciences vol. 6 - 2016
    Foto
    Madelaine Bereza

I tidsskriftet NMBU Student Journal of Life Sciences publiseres fremragende artikler skrevet av studenter fra ulike fagdisipliner ved universitetet.

NMBU Student Journal

NMBU Student Journal of Life Sciences publiserer utmerket skriving fra NMBU studenter for å vise frem deres arbeid til resten av universitetet og et større publikum. Innsendte artikler til NMBU Student Journal blir fagfellevurdert av andre studenter gjennom en anonym prosess. Alle studenter fra PhD, master og bachelor nivå, i tillegg til tidligere studenter, oppmuntres til å sende inn et bidrag.

Publisering
Journalen blir publisert årlig, på slutten av vårsemesteret i både trykt og nett versjon. Hver vår arrangerer redaksjonen lansering av journalen hvor alle fagfeller og forfattere er invitert, så vel som representanter fra universitetets administrasjon og de ulike instituttene. Trykte kopier av journalen distribueres til alle universitetets institutter, biblioteker og administrasjonen, i tillegg til eksterne forskningsinstitusjoner og organisasjoner.

Historie
Journalen ble først opprettet at hjelpelærere på Noragric Writing Centre, som publiserte de første to volumene på nett. På det tidspunktet var journalen kalt UMB Student Journal of International Development and Development Studies og var bare åpen kun for artikler skrevet av studenter ved Noragric. I volum 3 gikk journalen gjennom store forandringer når en redaktørgruppe med frivillige studenter tok over journalen og åpnet den for alle studenter ved NMBU. I 2014 fikk journalen nytt navn, NMBU Student Journal of Life Sciences, for å reflektere tverrfaglighet. I 2015 ble journalen åpnet også for doktorgradsstudenter.

Innsendte artikler
Journalen aksepterer alle innsendte artikler med tema som inngår i fagområdene ved NMBU. Dette inkluderer ulike typer akademiske tekster som semesteroppgaver, argumenterende tekster og forskningsartikler. Innsendte tekster kan være skrevet på norsk eller engelsk. Journalen søker vanligvis etter innsendte artikler i høstsemesteret, men tidsfristen for innsendingen varierer fra år til år.

Frivillige
Journalen er drevet av frivillige bachelor, master og doktorgrad studenter i nært samarbeid med NMBU Skrivesenter. Å bli frivillig i journalen kan øke faglig innsikt, gi erfaring med akademiske publiseringer, så vel som et verdifullt tillegg til enhver CV.

Nåværende redaktører er Hanna Kavli Lodberg-Holm og Tess Espey.

Kriterier og retningslinjer for publisering

Publikasjoner

NMBU Student Journal volume 6 - 2016

NMBU Student Journal of Life Sciences vol. 6 - 2016

Redaktør: Peder Aarseth Krøgenes

Redaksjon: Lenora Ditzler, Tord Eirik Feldt Enger, Tess Espey, Ruth Glasmeier, Kathryn Heubschmann, Zubaidah Al-Jubory, Oda Kristin Korneliussen, Elizabeth MacAfee, Dylan Marrs

Fagfellevurdering: Haider Ali, Naomi Azulay, Alicia Ernest, Beata Farstad, Jessica K. Giannoumis, Gabrielle Hairabedian, Joanna Henry, Kärt Kängsepp, Svitlana Kudrenko, Gonzalo Juaquin Ale Pezo, Silje Aakre

Faglig rådgiver: William S. Warner

Volume 5, 2015

The NMBU Student Journal of Life Sciences Volume 5 - 2015


Redaktør: Eva Petershagen Åsbø 

Redaksjon: Peder Aarseth Krøgenes, Hanna Kavli Lodberg-Holm, Jenna Mertz, Akari O. Izumi Kvamme, Irina Pleva, Ruth Glasmeier 

Fagfellevurdering: Henriette Wathne Gelink, Elisabeth Schmidt, Moses Majid Limuwa, Sanan Talibov, Clifford Collins Omondi Okwany, Svitlana Kudorenko, Kristin Lee Pedersen, Adrian Rasmussen, Rune Sørås, Tove Heiskel, Muhammed Azher Bhatti, Hoa Ngo

Volume 4, 2014
Redaktør: Eva Petershagen Åsbø 
Redaksjon:Julie Marie Hansen, Elaine Hogan, Hanna Kavli Lodberg-Holm, Julie Percival, Irina Pleva, and Jake Robinson 
Fagfellevurdering: Carlos Acosta, Stian Eisenträger, Keenan Go, Julie Marie Hansen, Yuanxin Huang, Irina Pleva, Adrian Rasmussen, Jake Robinson, and Matthew Taggart 
Korrektur: Kyra Alexandra Zemanick

Volume 3, 2013 
Redaktør: Hanna Kavli Lodberg-Holm 
Redaksjon: Julie Percival, Oda Cecilie Pettersen Grip, Sari CunninghamPaul Beaumont, Kelsey Miller, Neil Davey, Afshan Bibi, Tiffanie Bui, and Tiffanie Stone 
Fagfellevurdering: Alexander Asheim Kyllevik, Ekaterina Bero, Pål Røren, Stian Eisenträger, Brian David Willet, Elen-Marie Meggison Tandberg, Afshan Bibi, Neil Davey, and Sari Cunningham 
Bilderedigering: Neil Davey

Volume 2, 2012
Redaktør: Wei Yuet Wong 
Redaksjon: Julie Percival, Kat Shiffler, Amanda Goodman, and Sari Cunningham

Volume 1, 2011 
Redaktør: Connor Cavanagh 
Redaksjon: Leslie McDonnell, and Jody Marie Scholz

Published 26. august 2015 - 18:03 - Updated 6. november 2016 - 22:05