Statistikk-hjelp

Vi kan hjelpe deg med råd og støtte i forskningsprosjekter og oppgaver knyttet til studier innen livs-, natur-, og biovitenskap. Her kan du få hjelp til både forsøksplanlegging, databehandling og analyse, samt tolkning og presentasjon av resultater.

Tjenesten er lokalisert hos forskningsgruppen Bioinformatikk og anvendt statistikk (BIAS) på Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM). BIAS-gruppen består av forskere som underviser alt fra grunnkurs i databehandling og statistikk, opp til master og ph.d-nivå i sine respektive fagfelt.

Veiledertjenesten kan benyttes av masterstudenter ved NMBU.

Trykk på knappen under for å booke veiledning

Book an appointment with The NMBU Writing Centre using SetMore

Published 10. February 2021 - 13:07 - Updated 26. september 2022 - 12:51