Fulbright Program

Fulbright Norge er et bi-lateralt utvekslingsprogram for akademikere og fagfolk med formål om utdannings- og kulturutveksling. Utvekslingsperioden varer ett studieår, og alle utgifter er dekket av US Department of State`s Bureau of Educational and Cultural Affairs og Kunnskapsdepartementet.

Fulbright og NMBU
Noragric og Skrivesenteret er nå inne i sitt tredje år som vertsinstitusjon for the English Teaching Assistantship (ETA) program. Fulbright ETA'er skal bidra til å styrke engelskspråklig utdanning ved norske universiteter og høyskoler, samtidig som at de er kulturelle ambassadører for amerikansk kultur. Ved å iveareta og bygge opp om disse varige relasjonene, kan stereotypier og barrierer brytes ned.

Et prestisjetung stipend
Et Fulbright stipend er en av de mest prestisjefylte utmerkelser en amerikansk akademiker eller faglig profesjonell kan motta.

Fulbright programmet ble etablert i 1946, og målet er å øke gjensidig forståelse mellom befolkningen i USA og andre land, gjennom utveksling av personer, kunnskap og ferdigheter. 

Hvert år får ca. 25 amerikanere innvilget stipend til å studere, undervise eller forske i Norge. Omtrent 40 nordmenn reiser årlig til USA for å gjøre det samme. 

Published 26. august 2015 - 17:14 - Updated 23. mai 2017 - 19:19