Ressurser

Utvalgte ressurser: Ressursportal for akademisk skrivingWrite and Cite og vår YouTube-kanal

Generelle skrivetips

 • Skal du skrive masteroppgaven?
  Skrivesenterets gir råd til alle stadier av skriveprosessen.
 • Hvordan skrive en semesteroppgave?
  Se William Warners presentasjon om hvordan du blir en god akademisk forfatter.
 • Academic English Online
  Et nyttig verktøy for deg som skriver en akademisk tekst på engelsk.
 • Søk og skriv
  Her finner du mye nyttig informasjon om informasjonssøk, akademisk skriving, og kildehenvisning.
 • Lesbarhet
  Sjekk lesbarheten av din tekst (norsk)
 • Writer's diet
  Sjekk lesbarheten av din tekst (engelsk)
 • Grammatikk sjekk (engelsk)

Referanser

 • Kildekompasset

  Nettsted som lærer deg det meste om referering, kildebruk og kildekritikk. Utarbeidet av UiA, UiS og HSN. 

 • Riktig kildebruk ved NMBU

  Retningslinjer for siteringer, referansestiler og litteraturlister

 • EndNote

  Nyttig verktøy som hjelper deg med å samle referanser og lage litteraturliste når du skriver oppgave. 

Plagiering

 • Write & Cite
  E-læring om grunnleggende krav i akademisk skriving og unngå plagiering
 • Et plagieringseventyr
  Nyttig video fra Universitetsbiblioteket i Bergen om plagiering
 • Plagiarism.org
  Nettside med mye informasjon om plagiering og referanser
 • Delrett.noSpørsmål og svar om opphavsrett i undervisning

 

Litteratursøk

 • NMBU Oria

  Søk i Oria for å finne trykte og elektroniske bøker, tidsskrifter m.m. ved NMBU og andre norske fag og forskningsbibliotek

 • Forskningsdatabaser etter emne

  Som student ved NMBU har du tilgang til en rekke forskningsdatabaser. Her er basene inndelt etter emne. 

 • Google Scholar

  Googles akademisk søkeportal. Her kan du søke etter artikler, avhandlinger. NMBU Universitetsbiblioteket har gjort sine digitale samlinger søkbare via Google Scholar for studenter og ansatte ved NMBU.

Published 18. august 2015 - 12:06 - Updated 1. oktober 2020 - 11:19