Akademisk skriving og referering

 • Foto
  Markgraf/shutterstock.com

Her finner du verktøy og ressurser som hjelper deg i prosessen med å skrive akademiske tekster.

Skriveressurser

 • Kildehenvisning og litteraturliste

  Alle studenter ved NMBU skal følge de samme formelle kravene. Husk at rot og mangler med kildehenvisning og litteraturliste kan trekke ned karakter.

 • Referanseverktøy

  Å benytte referanseverktøy i arbeidet med større akademiske tekster kan gjøre organiseringen av kildehenvisninger og litteraturliste enklere for deg.

 • EndNote for masteroppgaver

  NMBU benytter Harvard-stil, og her finner du all informasjon du behøver for å følge de formelle kravene.

 • Kopieringsavtaler

  NMBU har avtale med Kopinor for intern kopiering og bruk av utgitt beskyttet materiale.

 • Write & Cite

  E-læring om grunnleggende krav i akademisk skriving.

 • Søk og skriv

  Her finner du mye nyttig informasjon om informasjonssøk, akademisk skriving og kildehenvisning.

 • Studiemetro

  Universitetet i Aarhus har laget et t-banekart som tar deg gjennom de viktige stegene rundt det å skrive akademiske oppgaver.

 • Academic English Online

  Et nyttig verktøy for deg som skriver akademisk tekst på engelsk.

 • Hvordan skrive en semesteroppgave?

  Se William Warners presentasjon om hvordan du blir en god akademsik forfatter.

 • Tilbakemelding til medstudent

  Her finner du retningslinjer for å gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenter.

 • Kommentere skriftlige arbeider

  Hjelpemiddel for hva du skal gjøre og ikke gjøre når du kommenterer andres skriftlige arbeider.
Published 18. august 2015 - 12:06 - Updated 3. november 2016 - 14:31