Ressurser

Utvalgte ressurser: Ressursportal for masterstudenter og Write and Cite

Generelle skrivetips

 • Skal du skrive masteroppgaven?
  Skrivesenterets gir råd til alle stadier av skriveprosessen.
  (Ressursportalen er under konstruksjon og innholdet blir oppdatert kontinuerlig)
 • Hvordan skrive en semesteroppgave?
  Se William Warners presentasjon om hvordan du blir en god akademisk forfatter.
 • Academic English Online
  Et nyttig verktøy for deg som skriver akademisk tekst på engelsk.
 • Søk og skriv
  Her finner du mye nyttig informasjon om informasjonssøk, akademisk skriving og kildehenvisning.
 • Lesbarhet
  Sjekk lesbarheten av din tekst (norsk)
 • Writer's diet
  Sjekk lesbarheten av din tekst (engelsk)
 • Gramatikk sjekk (engelsk)

Referanser

Plagiering

 • Write & Cite
  E-læring om grunnleggende krav i akademisk skriving og unngå plagiering
 • Et plagieringseventyr
  Nyttig video fra Universitetsbiblioteket i Bergen om plagiering
 • Plagiarism.org
  Nettside med mye informasjon om plagiering og referanser

Litteratursøk

Published 18. august 2015 - 12:06 - Updated 2. januar 2018 - 10:36