Akademisk skriving og referering

 • Bli en god akademisk skribent
  Foto
  Markgraf/shutterstock.com

Her finner du verktøy og ressurser som hjelper deg i prosessen med å skrive akademiske tekster.

Ressurser

Utvalgte ressurser: Write and Cite

Generelle skrivetips

 • Hvordan skrive en semesteroppgave?
  Se William Warners presentasjon om hvordan du blir en god akademisk forfatter.
 • Academic English Online
  Et nyttig verktøy for deg som skriver akademisk tekst på engelsk.
 • Kommentere skriftlige arbeider
  Hjelpemiddel for hva du skal gjøre og ikke gjøre når du kommenterer andres skriftlige arbeider.
 • Søk og skriv
  Her finner du mye nyttig informasjon om informasjonssøk, akademisk skriving og kildehenvisning.
 • Studiemetro
  Universitetet i Aarhus har laget et t-banekart som tar deg gjennom de viktige stegene rundt det å skrive akademiske oppgaver.
 • Tilbakemelding til medstudent
  Her finner du retningslinjer for å gi konstruktive tilbakemeldinger til medstudenter.

Referanser

 • Kildekompasset.no
  Retningslinjer for hvordan du skal sitere og referere ulike kilder i APA 6 stilen.
 • Kildehenvisning og litteraturliste
  Alle studenter ved NMBU skal følge de samme formelle kravene. Husk at rot og mangler med kildehenvisning og litteraturliste kan trekke ned karakter.
 • Referanseverktøy
  Å benytte referanseverktøy i arbeidet med større akademiske tekster kan gjøre organiseringen av kildehenvisninger og litteraturliste enklere for deg.
 • EndNote for masteroppgaver
  NMBU benytter Harvard-stil, og her finner du all informasjon du behøver for å følge de formelle kravene.
 • Kopieringsavtaler
  NMBU har avtale med Kopinor for intern kopiering og bruk av utgitt beskyttet materiale.

Plagiering

Published 18. august 2015 - 12:06 - Updated 22. mars 2017 - 11:49