Presentasjonsteknikk

Meld deg på workshop i presentasjonsteknikk her (på engelsk)

Hvorfor må du kunne presentere?

Under studietiden må studenter som regel holde mange presentasjoner, uten at de får råd og veiledning om hvordan man blir en god formidler. Skrivesenteret har derfor utviklet workshops i presentasjonsteknikk både for presentasjoner som del av NMBU fag og ved forsvar av masteroppgave. NMBU ønsker at studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter som gjør dem best mulig forberedt til å imøtekomme de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Ved siden av faglig styrke er gode kommunikasjons- og presentasjonsevner eksempler det ofte stilles høye krav til, derfor ønsker vi å gi studentene et tilbud som kan bidra til å gjøre dem bedre rustet til å imøtekomme disse kravene.

Læringsmål og kursopplegg
Ved å delta på kurs i presentasjonsteknikk ønsker vi at studentene skal:

  1. Lære (gjennom teori og praksis) å gi strukturerte og engasjerende muntlige presentasjoner.
  2. Forbedre studentenes selvtillit ved muntlig kommunikasjon.
  3. Forbedre studentenes evner til å gi konstruktiv tilbakemelding. 

Masterforsvar workshop

Denne tre timer lange workshopen gir praktisk erfaring for forsvar av masteroppgave. Du vil få tips og bedre innsikt i hvordan du best kan presentere forskningen din, håndtere spørsmål fra sensor og teknikker for å redusere nervøsitet. Alle deltakere må gi en 5 minutter presentasjon av masteroppgaven, så ta med egen PC med en ferdig power point presentasjon.
Denne workshopen blir gitt på engelsk, men presentasjonene kan gis på hvilket som helst skandinavisk språk.
For mer informasjon om workshopen og læringsmål ta kontakt med writingcentre@nmbu.no

Published 24. juli 2015 - 15:04 - Updated 4. desember 2019 - 11:09