Kurs i presentasjonsteknikk

 • Presentasjonsteknikk
  Foto
  Lightpoet/shutterstock.com

Å være en god formidler er ikke en medfødt egenskap - det må læres. Skrivesenteret tilbyr kurs i presentasjonsteknikk slik at du kan bli tryggere i egen fremføring og en bedre formidler.

Presentasjonsteknikk

Meld deg på workshop i presentasjonsteknikk her (på engelsk)

Under studietiden må studenter som regel holde mange presentasjoner, uten at de får råd og veiledning om hvordan man blir en god formidler. Læringssenteret har derfor utviklet en serie kurs/workshops i presentasjonsteknikk som emneansvarlige kan benytte seg av dersom de ønsker å forbedre studentenes presentasjonstekniske ferdigheter. Ved å delta i kursene lærer studentene teori gjennom praktiske øvelser og problembasert gruppearbeid. Avslutningsvis får alle studentene mulighet til å presentere og få tilbakemelding fra medstudenter og veileder.

Hvorfor behøver NMBU å lære studentene å presentere?
Å holde en presentasjon er noe de aller fleste på ett eller annet tidspunkt i livet vil erfare. Som student hos NMBU vil denne erfaringen komme heller før enn senere da det stilles krav til å holde presentasjoner i nesten alle fag. 

NMBU ønsker at studentene skal utvikle kunnskap og ferdigheter som gjør dem best mulig forberedt til å imøtekomme de krav og forventninger som stilles i arbeidslivet. Ved siden av faglig styrke er gode kommunikasjons- og presentasjonsevner eksempler det ofte stilles høye krav til, derfor ønsker vi å gi studentene et tilbud som kan bidra til å gjøre dem bedre rustet til å imøtekomme disse kravene. 

Se hva studentene synes om kurs i presentasjonsteknikk:

Læringsmål og kursopplegg
Ved å delta på kurs i presentasjonsteknikk ønsker vi at studentene skal:

 1. Lære (gjennom teori og praksis) å gi strukturerte og engasjerende muntlige presentasjoner.
 2. Forbedre studentenes selvtillit ved muntlig kommunikasjon.
 3. Forbedre studentenes evner til å gi konstruktiv tilbakemelding. 

Kursopplegg
Hvert seminar varer i ca. to timer og tilbys bare på engelsk. Innholdet i kursene kan skreddersys slik at de møter hvert enkelt fags behov best mulig. Ellers gjennomføres kursene i utgangspunktet slik:

Seminar 1

 • Hvordan ha god struktur i presentasjoner.
 • Hvordan benytte visuelle hjelpemidler og presentere data.

Seminar 2

 • Retorisk teknikk: logos (tanke, fornuft), etos (talerens autoritet) og pathos (lidenskap, følelse).
 • Presentasjonsmekanikk: kroppsholdning, intonasjon, kroppsspråk etc.

Seminar 3

I det siste kurset skal studentene holde en presentasjon på 5-10 min. Presentasjonen vil bli filmet, og studenten får tilbakemelding både fra medstudenter og veileder. Tilbakemeldingen skal baseres på teori gjennomgått i de to foregående seminarene.

Published 24. juli 2015 - 15:04 - Updated 24. April 2017 - 16:07