Åpningstider

kun digitale veiledninger
Foto
Skrivesenteret

 

Åpningstider høst 2020
Foto
Skrivesenteret

* Alaitz og Alejandro gjør kun konsultasjoner på engelsk

 

For å bestille en time:

  • Finn en time som passer deg i timeplanen under
  • Les om våre skriveveiledere under "Våre skriveveiledere".
  • Bestill en time (maks 1 time per dag).
  • Etter man har bestilt veiledning kontakter man den aktuelle skriveveilederen via epost for å avklare hvordan konsultasjonen skal gjennomføres. Vi anbefaler å bruke Microsoft Teams. Her er en instruksjonsvideo som viser hvordan det gjøres. Konsultasjoner kan også gjennomføres ved bruk av Skype eller Zoom. Alternativt kan man få skriftlig tilbakemelding på eget arbeid over epost.

Følg oss på Facebook for oppdatert informasjon.

For generelle henvendelser: writingcentre@nmbu.no 

 

Published 22. mars 2017 - 11:28 - Updated 2. september 2020 - 14:45