Kalender Skrivesenteret

Studielab

Hendelse avsluttet
Sosialt treff
Kl.
10:15 - 15:00

Syntes du det er gøy å studere alene? Ikke vi heller! Bli med på skrivelabbene og finn folk så studere sammen med! Studer eller jobb i 45 minutter og ta 15 minutters pause mens vi tilbyr kaffe, kakao og skrivehjelp.

Sted
Universitetsbiblioteket på Veterinærbygningen
Campus Ås
Kontaktperson
Published 9. mars 2022 - 11:48 - Updated 17. mars 2022 - 12:01

Ph.D. Webinar Series - Rhetoric for better reading and note-taking

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
11:00 - 12:00

Interaktivt webinar, gruppeaktivitet og diskusjon over Zoom for å forbedre forskningsskriveferdighetene dine.

Del 2 av 4
Retorikk for bedre lesing og notater

For å produsere engasjerende forskningstekster, må vi lese publiserte forskningsartikler med fra vårt fagfelt. Vi leser ofte for å finne nyttige ideer og bevis, men sjelden for å analysere forskningslitteraturens retorikk og hvordan dens ideer er komponert. Ved å analysere den retoriske konstruksjonen av forskningslitteraturen vi leser, kan vi lære hvordan vi kan komponere og presentere våre egne forskningsideer. Ved å knytte retorikk til hvordan vi leser og hvordan vi noterer og organiserer informasjon og ideer, tar vi de første stegene mot en bedre skriveprosess.

I dette webinaret vil du lære hvordan du identifiserer retorikk i publisert litteratur og hvordan du kobler notattaking til idékomposisjon for din egen forskningsskriveprosess.

Denne webinarserien bruker en omvendt klasseromstilnærming. Før webinaret forventes deltakerne å se gjennom en video og fullføre en kort aktivitet mens de ser på videoen. Webinaret er en mulighet til å diskutere ideer, stille spørsmål og lære av hverandre, alt veiledet av en Ph.D. og skriverådgiver fra NMBU skrivesenter.

Vær oppmerksom på at alle webinarer presenteres på engelsk.

Further resources
Past Webinars are available for you to view on YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCC3Cs3gaQBcRpAVSL-Z0A0n5pr8R9Yg 
SWR100 on Canvas provides more technical writing supporthttps://nmbu.instructure.com/enroll/FYM3PK 
The It's going to be all write
 Podcast covers more research related topics - available on most streaming services: https://itsgoingtobeallwrite.captivate.fm/
Ph.D. on Track walks you through the entire Ph.D. process: https://phdontrack.net/

Published 14. February 2022 - 14:53 - Updated 14. February 2022 - 14:53

Ph.D. Webinar Series - Rhetoric for structured, cohesive writing

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
11:00 - 12:00

Interaktivt webinar, gruppeaktivitet og diskusjon over Zoom for å forbedre forskningsskriveferdighetene dine.

Del 3 av 4
Retorikk for strukturert og sammenhengende skriving

Vitenskapelig skriving krever en logisk struktur med sammenhengende ideer og en overbevisende fortelling. Men som forskere er vi ikke utdannet til å skrive fortellinger. En fortelling er historien om forskningen din, som må introdusere hva forskningsemnet ditt er og hvorfor forskningen din er viktig. Fortellingen er hvordan du introduserer og avslutter forskningen din. Å forstå rollen til ulike deler av forskningsskrivingen kan hjelpe oss med å danne logiske forbindelser fra en del til en annen. Å bruke retorikk styrker disse forbindelsene ytterligere for å gjøre teksten mer engasjerende.

I dette webinaret vil du bli introdusert for ulike narrativmetoder der du vil lære hvordan du utvikler en sammenhengende fortelling hvordan du strukturerer ideene dine på innenfor ulike kapitler og på tvers av avsnitt og setninger ved å skape en rød tråd gjennom teksten.

Denne webinarserien bruker en omvendt klasseromstilnærming. Før webinaret forventes deltakerne å se gjennom en video og fullføre en kort aktivitet mens de ser på videoen. Webinaret er en mulighet til å diskutere ideer, stille spørsmål og lære av hverandre, alt veiledet av en Ph.D. og skriverådgiver fra NMBU skrivesenter.

Vær oppmerksom på at alle webinarer presenteres på engelsk.

Further resources
Past Webinars are available for you to view on YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCC3Cs3gaQBcRpAVSL-Z0A0n5pr8R9Yg 
SWR100 on Canvas provides more technical writing supporthttps://nmbu.instructure.com/enroll/FYM3PK 
The It's going to be all write
 Podcast covers more research related topics - available on most streaming services: https://itsgoingtobeallwrite.captivate.fm/
Ph.D. on Track walks you through the entire Ph.D. process: https://phdontrack.net/

Published 14. February 2022 - 14:56 - Updated 14. February 2022 - 14:56

Ph.D. Webinar Series - Rhetoric for developing outlines

Hendelse avsluttet
Webinar
Kl.
11:00 - 12:00

Interaktivt webinar, gruppeaktivitet og diskusjon over Zoom for å forbedre forskningsskriveferdighetene dine.

Del 4 av 4
Retorikk for å utvikle disposisjoner

Prosessens før selve skrivingen er den vanskeligste delen av skrivingen, og bør kulminere i en disposisjon. En disposisjon er en blåkopi eller et kart vi bruker for å veilede skriveingen vår, og uten en god blåkopi eller kart med klare instruksjoner for å veilede skrivingen vår, vil vi rote oss bort. Dessverre unngår noen forskningsforfattere disposisjoner, og i stedet bruker de skriveprosessen som en del av sitt før-skriving-arbeid – der de prøver å organisere ideene sine og danne logiske sammenhenger og sammenhengende fortellinger. Å jobbe uten en veldefinert disposisjon er en årsak til bortkastet tid og ekstra stress. Men hvis du bruker tiden din under før-skrive-stadiet til å utvikle en konkret disposisjon for skriveprosessen din, blir utkast- og revisjonsfasen mye jevnere og enklere. Men hvordan bygger vi en disposisjon? Finnes det maler vi kan bruke? Hva om min fortelling er forskjellig fra grunnleggende disposisjonsmaler?

I dette webinaret vil du lære hvorfor disposisjon er viktig, og hvordan du kan tilpasse din egen forskningsmal ved å koble ønsket skriveformat til hvordan andre forfattere har skrevet. Ved å lære hvordan du bryter ned publisert litteratur, kan du lære de retoriske elementene som kan brukes i ulike seksjoner, du kan utvikle din egen disposisjonsmal, og du kan forbedre strukturen og sammenhengen i ideene dine mens du utvikler disposisjonen din.

Denne webinarserien bruker en omvendt klasseromstilnærming. Før webinaret forventes deltakerne å se gjennom en video og fullføre en kort aktivitet mens de ser på videoen. Webinaret er en mulighet til å diskutere ideer, stille spørsmål og lære av hverandre, alt veiledet av en Ph.D. og skriverådgiver fra NMBU skrivesenter.

Vær oppmerksom på at alle webinarer presenteres på engelsk.

Further resources
Past Webinars are available for you to view on YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLaCC3Cs3gaQBcRpAVSL-Z0A0n5pr8R9Yg 
SWR100 on Canvas provides more technical writing supporthttps://nmbu.instructure.com/enroll/FYM3PK 
The It's going to be all write
 Podcast covers more research related topics - available on most streaming services: https://itsgoingtobeallwrite.captivate.fm/
Ph.D. on Track walks you through the entire Ph.D. process: https://phdontrack.net/

Published 14. February 2022 - 14:58 - Updated 14. February 2022 - 14:58