Personvern og studieadministrasjon

Lenker til personvernerklæringer for studieadministrative systemer

GAUS

Norsk - bokmål : http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/gaus/personvern/personvernerklering_bokmal.html

English : http://www.fellesstudentsystem.no/english/applications/gaus/privacy/privacy-policy.html

 

RUST

Norsk - bokmål : http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/rust/personvern/personvernerklering_bokmal.html

English : http://www.fellesstudentsystem.no/english/applications/rust/privacy/privacy-policy.html

 

Vitnemålsportalen

Norsk - bokmål : http://www.vitnemalsportalen.no/personvern/personvernerklering_bokmal.html

Norsk - nynorsk : http://www.vitnemalsportalen.no/personvern/personvernerklering_nynorsk.html

English : http://www.vitnemalsportalen.no/english/privacy/privacy-policy.html

 

Studentbevis-appen

Norsk - bokmål : http://www.fellesstudentsystem.no/applikasjoner/Studentbevis/personvernregler.html

Norsk - nynorsk : http://www.fellesstudentsystem.no/english/applications/student-id/privacy-policy.html

 

TimeEdit

Ved NMBU benyttes timeplansystemet TimeEdit for å planlegge undervisning og eksamen. TimeEdit AB, som utvikler og drifter TimeEdit vil ha tilgang til dine personopplysninger. Følgende personopplysninger overføres til TimeEdit på kommando: personløpenr i Felles Studentsystem, navn, brukernavn og e-postadresse.

Published 29. mai 2018 - 12:34 - Updated 13. desember 2019 - 16:24