Verv og utvalg

Fakultetsstyrene

Disse studentene sitter i fakultetsstyrene.

Valgnemnda

Ta kontakt med valgnemnda om du er interessert i å stille til valg på Studentting på valgnemnd@nmbu.no Her finner du nemndas medlemmer.

SiÅs styret

Studentsamskipnaden i Ås leverer velferdstjenester til studentene på Campus Ås. Her finner du studentene som leder SiÅs.

Universitetsstyret

Studentrepresentantene i NMBUs øverste organ.

Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrepresentantene på ditt fakultet? Her finner du en oversikt.

Studenttinget

Vil du fremme sitt syn i Studenttinget? Her finner du en oversikt over dine representanter samt hva de arbeider med.

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU.