Instrukser og vedtekter

Vedtekter

Her finner du vedtektene for Studenttinget ved NMBU.

Instrukser

Her finner du de ulike instruksene til Studenttinget NMBU.