Søk om samfunnsmøtemidler

Studenttinget har midler til samfunnsmøter på Campus Ås.

Søk om samfunnsmøtemidler

Har du et spennende samfunnsmøte du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Samfunnsmøter kan for eksempel være et foredrag. Arrangementet skal være åpent for alle. Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om samfunnsmøtemilder til. Søknadsmalen ligger under, og søknaden kan leveres på Arbeidsutvalgets kontor eller sendes til velferdsansvarlig på epost (velferd.au@nmbu.no).

Published 25. september 2015 - 19:18 - Updated 12. januar 2021 - 12:50