Søk om samfunnsmøtemidler

Har du et spennende faglig eller politisk arrangement du ønsker å arrangere på campus? Du kan når som helst søke om midler til dette av Studenttinget. Arrangementet kan for eksempel være et foredrag, debatt eller et seminar. Arrangementet skal være åpent for alle. Du kan ikke ha økonomisk fortjeneste på arrangementer du søker om faglige og politiske midler til. Søknadsmalen ligger under, og søknaden kan leveres på Arbeidsutvalgets kontor eller sendes til ansvarlig for midlene på epost.

Les mer på studentdemokratiets nettsider.

Published 25. september 2015 - 19:18 - Updated 2. august 2022 - 9:21