Søk om velferdsmidler

Velferdsmidler deles ut til lag og foreninger på Campus Ås for å bidra til et livlig, mangfoldig og inkluderende studentmiljø. Midlene støtter i hovedsak aktiviteter på campus. Alle lag og foreninger ved Campus Ås kan søke om velferdsmidler.

For mer informasjon, kontakt velferdsansvarlig på studenttinget@nmbu.no

Fristen for å søke om velferdsmidler i 2022 er for våren 10. februar kl 23:59, og for høsten 10. september kl 23:59

 

English: https://www.nmbu.no/en/students/studentparliament/financial-support/node/26863

Published 4. juni 2015 - 13:18 - Updated 24. mars 2022 - 14:11