Studenttinget

Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av totalt 25 studentrådsrepresentanter fra de ulike fakultetene. Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studieutvalget og Forskningsutvalget, pluss en rekke andre råd og utvalg. Det er normalt 3-4 Studentting pr. semester.  

 

Representanter i Studenttinget 2021

 

Fakultet for biovitenskap

 Jules Vachaud                            julesvachaud@gmail.com

Wilhelm Anthun                         w_anthun@hotmail.com

Erik Finsæther Bull-Hansen      erik.finsather.bull-hansen@nmbu.no

 

Handelshøyskolen

 

 Jørgen Måleng                        maleng.jorgen@gmail.com           

Karen Marie Maurtvedt          karenmm@hotmail.com

Maren Helene Sævold            marsavol@nmbu.no

Pernille Høili Øhrn                    perniohrn@gmail.com

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

 

Ingunn Storliløkken                    ingunn.storlilokken@gmail.com

Erlend Kristoffer Stavli               garpegutt1@gmail.com

Iben Lund Johansen                    ibenamalielj@gmail.com

 

Fakultet for realfag og teknologi

August Aalstad                           august.aalstad@nmbu.no

Bjørg Øymo                                  bjorg.eli.oymo@nmbu.no

Oscar Husebye                            oscar.cristopher.husebye@nmbu.no

Rakel Tzeng-Ohn Steensen       rsteense@nmbu.no

Marthe Ahlgreen Hansen          marthanse@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Endor Nordengen                           anders.endor.nordengen@nmbu.no

Helene Drechsler                            helene.johansen.drechsler@nmbu.no

Martin Løken                                   martin.loken@nmbu.no

Daniel Bjørnstad Kristiansen        daniel.bjornstad.kristiansen@nmbu.no

 

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Hennie Engedal Lindøe            hennie.engedal.lindoe@nmbu.no

Ada Marie Orthe Karlsen        ada.marie.karlsen@nmbu.no

Martine Skistad                         martine.skistad@hotmail.com

 

Veterinærhøgskolen  

August Reierstad Haugen       august.reierstad.haugen@nmbu.no  

Helene Fuglesang                    helene.fuglesang.svensen@nmbu.no

Vebjørn Gunnarson Thune    vebjorn.gunnarson.thunes@nmbu.no

Published 4. juni 2015 - 14:03 - Updated 14. januar 2021 - 15:01