Studenttinget

  • Bilde av studenttingsrepresentane 2018.
    Foto
    Henriette Vågen Aase

Vil du fremme sitt syn i Studenttinget? Her finner du en oversikt over dine representanter samt hva de arbeider med.

Studenttinget

 

Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av totalt 25 studentrådsrepresentanter fra de ulike fakultetene. Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studienemnda og Forskningsnemnda, pluss en rekke andre råd og utvalg. Det er 3-4 Studentting pr. semester.  

 

Representanter i Studenttinget våren 2019

 

Fakultet for biovitenskap

 

Tor Malnes Grobstok                  tor_m_grobstok@outlook.com

David Martens                           martensdavid96@gmail.com

Ida Dybing                                ida.dybing@nmbu.no

 

Handelshøyskolen

Mathilde Wingeng                      wingengmathilde@gmail.com

Hedda Ringnes                         heddaringnes@gmail.com

Oline Brekke                            oline_lb@hotmail.com

Camilla Glomsås                       camillausg@gmail.com

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Helene Vo                                helenebhv@gmail.com

Andrea Sønsterud Jansen          andrea.sonsterud.jansen@nmbu.no

Kristine Kippersrud Brokstad      krisbrok@nmbu.no

 

Fakultet for realfag og teknologi

Kristine Bøe                            kboe@nmbu.no

Tuva Lund                               tuvalundjohansen@gmail.com

Aina Hustveit                          aina.hustveit@nmbu.no

Kjersti Rustad Kvisberg            kjkv@nmbu.no

Jørgen Waagen                        jorwaage@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Maria Langhelle                       malanghe@live.no

Mehrdad Bayat                        mehrdad.bayat@nmbu.no

Ida Smith                                ida.borve.smith@nmbu.no

Ina Finnerud                           ina.maria.finnerud@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Julie Hinderaker Hagevik          julihage@nmbu.no

Kjersti Bach Moholt                 kjersti.bach.moholt@nmbu.no

Aurora Hansen                        aurora.hansen@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen  

August Reierstad Haugen       august.reierstad.haugen@nmbu.no  

Ida Beate Løken                    ida.beate.loken@nmbu.no

Ruth Dyngeland                    ruth.dyngeland@nmbu.no

Published 4. juni 2015 - 14:03 - Updated 7. mars 2019 - 10:31