Studenttinget

  • Studenttillitsvalgte våren 2020
    Foto
    Studenttinget ved NMBU

Vil du fremme sitt syn i Studenttinget? Her finner du en oversikt over dine representanter samt hva de arbeider med.

Studenttinget

Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av totalt 25 studentrådsrepresentanter fra de ulike fakultetene. Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studieutvalget og Forskningsutvalget, pluss en rekke andre råd og utvalg. Det er normalt 3-4 Studentting pr. semester.  

 

Representanter i Studenttinget 2020

 

Fakultet for biovitenskap

Tor Malnes Grobstok                  tor_m_grobstok@outlook.com

David Martens                             martensdavid96@gmail.com

Oda Braar Wæge                         odabraar@gmail.com

 

Handelshøyskolen

Trym Leidland                            trym.leidland@nmbu.no

Thea Cecilie Edholmen              thea_ce@outlook.com        

Maren Helene Sævold                marsavol@nmbu.no

Pernille Høili Øhrn                       perniohrn@gmail.com

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Tonje Iversen Lysjø                       tonlys99@gmail.com

Bjørg Eli Øymo                              boymo98@gmail.com   

Iben Lund Johansen                    ibenamalielj@gmail.com

 

Fakultet for realfag og teknologi

Ida Elise Råbøl Mæhlum             idaelise_rm@hotmail.com

Tuva Todnem Lund                      tuvalundjohansen@gmail.com

Magnus Dybdahl                        magnus.dybdahl@nmbu.no

Rakel Tzeng-Ohn Steensen       rsteense@nmbu.no

Marthe Ahlgreen Hansen          marthanse@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Rune R. Holsen Nygård             rune.rasmus.holsen.nygard@nmbu.no

Helene Drechsler                       helene.johansen.drechsler@nmbu.no

Jens Bartnes                               jens.bartnes@nmbu.no

 

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Ingeborg Ohren Nordraak        ingeborgon@gmail.com

Vegard Høgi Olsen                    veol_7@hotmail.com

Johan Stener Maagaard           johan_stener@hotmail.com

 

Veterinærhøgskolen  

August Reierstad Haugen       august.reierstad.haugen@nmbu.no  

Ida Beate Løken                        ida.beate.loken@nmbu.no

Vebjørn Gunnarson Thune    vebjorn.gunnarson.thunes@nmbu.no

Published 4. juni 2015 - 14:03 - Updated 30. mars 2020 - 14:54