Studenttinget

Studenttinget

Studenttinget er det øverste studentorganet ved NMBU og består av totalt 25 studentrådsrepresentanter fra de ulike fakultetene. Studenttinget vedtar budsjett for studentdemokratiet, vedtar politikk og foretar personvalg til SiÅs-styret, Studieutvalget og Forskningsutvalget, pluss en rekke andre råd og utvalg. Det er normalt 3 Studentting pr. semester.  

 

Representanter i Studenttinget 2022

 

Fakultet for biovitenskap

Vegard Brandt Slevigen vegard.brandt.slevigen@nmbu.no
Bonnie Sutherland bonnie.sutherland@nmbu.no
Ingrid Sand ingrid.marie.sand@nmbu.no

 

Handelshøyskolen

avventer erstatter  
Josefine Brægge josefine.brain.bragge@nmbu.no
Reinert Hjemdal reinert.hjemdahl@nmbu.no
Jacob Gundersen jacob.kliland.gundersen@nmbu.no

 

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Ida Sauro Høimyr  ida.sauro.hoimyr@nmbu.no
Erlend kristoffer Staavi garpegutt1@gmail.com
Maren Sofie Foss Gulliksen maren.sofie.foss.gulliksen@nmbu.no

 

Fakultet for realfag og teknologi

Celine Sophie Dolly Tveter  celine.sophie.dolly.tveter@nmbu.no
Amanda Seeger Halvorsen  amaseeger@gmail.com
Emil Langsrud Westlie  emilwestlie@yahoo.no
Sara Duun sara.duun@nmbu.no
Tobias Bjørnstad tobias.bjornstad@nmbu.no

 

Fakultet for landskap og samfunn

Marte Vestvik, marte.vestvik@nmbu.no
Daniel Bjørnstad Kristiansen, daniel.bjornstad.kristiansen@nmbu.no
Vegard Mundal tore.ovstebo.nass@nmbu.no
Anders Endor Nordengen, anders.endor.nordengen@nmbu.no

 

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

 

Mathilde Brunvoll Mathilde.brunvoll@nmbu.no
Ingrid Helene Lunde Nilssen ingridh_ln@hotmail.com
Ada Marie Orthe Karlsen ada.marie.karlsen@nmbu.no

 

Veterinærhøgskolen  

Ingeborg Skei ingeborg.skei@nmbu.no
Monica Brynildsen monica.brynildsen@nmbu.no
Thea Øvregaard thea.ovregaard@nmbu.no

 

Published 4. juni 2015 - 14:03 - Updated 8. august 2022 - 14:27