Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU. 

av AU

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), Velferdsansvarlig (30%), Internasjonalt ansvarlig (30%), Markedsføringsansvarlig (20%) og Miljø og forskningsansvarlig (20%) stilling.

Leder og nestleder velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting. Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag. 

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

#dittAU

Disse studentene sitter i Studenttingets Arbeidsutvalg i den inneværende perioden.

 

Tord Hauge
Leder for Studenttinget og AU
leder.au@nmbu.no

476 36 511

 

 

 

 

Anne Gladsø Wibe

Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg
nestleder.au@nmbu.no
478 55 267

 

 

 

 

 

Pauline Rutten
Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
internasjonal.au@nmbu.no
465 25 667

 

 

 

 


Ragnhild Gabrielsen
Velferdsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
velferd.au@nmbu.no

960 15 487

 

 

 

Henriette Vågen Aase
Markedsføringsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
markedsforing.au@nmbu.no

976 00 758

 

 

 

 

Magnus Dybdahl
Miljø- og forskningsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
miljoogforskning.au@nmbu.no
969 13 346


 

 

Published 4. juni 2015 - 12:36 - Updated 7. mars 2019 - 9:05