Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU. 

av AU

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), Velferdsansvarlig (30%), Internasjonalt ansvarlig (30%), Markedsføringsansvarlig (20%) og Miljø og forskningsansvarlig (20%) stilling.

Leder og nestleder velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting. Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag. 

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

#dittAU

Disse studentene sitter i Studenttingets Arbeidsutvalg i den inneværende perioden:

 

Tord Hauge
Leder for Studenttinget og AU
leder.au@nmbu.no
476 36 511

 

Ane Magnussen
Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg
nestleder.au@nmbu.no
950 04 750

 

Elina Lungrin
Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
internasjonal.au@nmbu.no

411 02 394 

 

Ragnhild Gabrielsen
Velferdsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
velferd.au@nmbu.no
960 15 487

 

Tilde Dalberg
Markedsføringsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
markedsforing.au@nmbu.no
417 39 375

 

Ina Marie Finnerud
Miljø- og forskningsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
miljoogforskning.au@nmbu.no
902 32 065

Published 4. juni 2015 - 12:36 - Updated 21. januar 2020 - 14:55