Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

AU består av Leder og 2 Au medlemmer ansatt på heltid (100%). 

Representantene i AU velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett.  Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag. 

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

Våre åpningstider på kontoret er kl 1000 - 1400 man - fre.

 

#dittAU

Disse studentene sitter i Studenttingets Arbeidsutvalg i den inneværende perioden:

 

Tuva Todnem Lund
Leder for Studenttinget og AU
leder.au@nmbu.no
905 74 074

 

Magnus Dybdahl
Medlem og leders stedfortreder i Studenttingets Arbeidsutvalg
magnus.dybdahl@nmbu.no
969 13 346

 

Tilde Dalberg
Medlem i Studenttingets Arbeidsutvalg
tilde.dalberg@nmbu.no

417 39 375

 

 

Published 4. juni 2015 - 12:36 - Updated 30. september 2020 - 13:37