Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU. 

av AU

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

AU består av Leder og Nestleder ansatt på heltid (100%), velferdsansvarlig (33%), Internasjonalt ansvarlig (37%), Markedsføringsansvarlig (20%) og Styremedlem (10%) stilling.

Leder og nestleder velges ved studentvalget på våren der alle NMBU-studenter har stemmerett, mens resten av utvalget velges av konstituerende studentting. Alle verv velges for ett år av gangen. Vi jobber med saker studentene på NMBU er opptatt av hver dag. 

AU tar seg av den daglige driften av studentdemokratiet, holder kontakten med NSO sentralt, tar opp studentpolitiske saker og sørger for studentrepresentasjon i styrer og utvalg ved NMBU.

#dittAU

Disse studentene sitter i Studenttingets Arbeidsutvalg i den inneværende perioden.

Tord Hauge
Leder for Studenttinget og AU
leder.au@nmbu.no

476 36 511

Anne Gladsø Wibe

Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg
nestleder.au@nmbu.no
478 55 267

Lish Earnest
Internasjonalt ansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
internasjonal.au@nmbu.no
450 04 695


Jan Henrik Skisland
Velferdsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
velferd.au@nmbu.no

417 29 579

Henriette Vågen Aase
Markedsføringsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
markedsforing.au@nmbu.no

976 00 758

Jørgen Kaupang-Marthinsen
Miljø- og forskningsansvarlig i Studenttingets Arbeidsutvalg
miljoogforskning.au@nmbu.no
938 42 868


Published 4. juni 2015 - 12:36 - Updated 27. september 2018 - 11:33