Verv og utvalg

Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrådet på ditt fakultet? Du finner oppdatert oversikt på nettsidene våre:

Studentdemokratiet NMBU

Studenttinget

Vil du fremme sitt syn i Studenttinget? Her finner du en oversikt over dine representanter samt hva de arbeider med.

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU. 

Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ.

Studentrepresentanter i universitetsstyret

Studentrepresentantene i NMBUs øverste organ.

SiÅs styret

Studentsamskipnaden i Ås leverer velferdstjenester til studentene på Campus Ås. Her finner du studentene som leder SiÅs.

Valgnemnda

Ta kontakt med valgnemnda om du er interessert i å stille til valg på Studentting. Her finner du nemndas medlemmer og kontaktinformasjon.

Faddergeneral og Faddersekretær

Faddergeneralen og Faddersekretær har hovedansvaret for organiseringen av fadderuken på våren og høsten.