Verv og utvalg

Møteledelse Studentting

Møteledelse sørger for gjennomføringen av sakslisten på Studentting. Kalles også Ordstyrer. Som møteledelse får du god erfaring innen netttopp lede et møte bestående av mange personer på en ryddig måte innenfor gitte tidsrammer.

Faddergeneral

Ønsker du å stille som Faddergeneral? Dette velges på Konstituerende Studentting.

Fakultetsstyrene

Fakultetsstyret er fakultetenes øverste organ.

Her finner du kort info om styret og studentvalget 2017.

Valgnemnda

Ta kontakt med valgnemnda om du er interessert i å stille til valg på Studentting på studenttingets.valgnemnd@nmbu.no Her finner du nemndas medlemmer.

SiÅs styret

Studentsamskipnaden i Ås leverer velferdstjenester til studentene på Campus Ås. Her finner du studentene som leder SiÅs.

Universitetsstyret

Studentrepresentantene i NMBUs øverste organ.

Studentrådene

Har du behov for å kontakte studentrepresentantene på ditt fakultet? Her finner du en oversikt.

Studenttinget

Vil du fremme sitt syn i Studenttinget? Her finner du en oversikt over dine representanter samt hva de arbeider med.

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Arbeidsutvalget representerer studentene på NMBU mellom hvert Studentting og direkte opp mot ledelsen på NMBU.