Instrukser og vedtekter

Vedtekter

Her finner du vedtektene for Studentdemokratiet ved NMBU.

Instrukser

Her finner du ulike instrukser til Studentdemokratiet ved NMBU.