Bli tillitsvalg?

Det finnes nesten uendelige måter å engasjere seg i studentdemokratiet på NMBU. Her har du en guide på hvordan du kan engasjere deg i studentdemokratiet på 1-2-3! Vi trenger studenter på alle nivåer, det er vi som studenter som legger grunnlaget for vår situasjon på NMBU. I studentdemokratiet får du erfaringen alle arbeidsgivere etterspør.

Nivå 1 - du er opptatt av problemstilliger som griper direkte inn i din studiehverdag.

Tips: Det første dere må gjøre er å velge en klasserepresentant. Denne studenten møter i Studentrådet på deres fakultet og har gjennom dette direkte innflytelse i fakultetsstyret. Det andre du må gjøre er å møte opp på Fakultetsallmøte hvert semester å velge reprsentanter til bl.a. programråd og Studenttinget. I programrådet kan vi som studenter være med å endre på vårt studieprogram til det bedre. Er du interessert i å stille til valg ta kontakt med studentrådet på ditt fakultet! 

Nivå 2 - du ønsker jobbe for at alle studenter på NMBU kan få en bedre studiehverdag.

Tips: Hvis du stiller til valg i ulike komiteer og utvalg som Studenttinget oppnevner er du med på å behandle forskrifter og tema som berører NMBU som helhet. Du kan for ekesempel i studieutvalget være med å sikre fremragende utdanning og logisk oppbyggning av studieprogrammene på NMBU. Ta kontakt med valgnemnda for mer informasjon om verv som oppnevnes av Studentting.

Nivå 3 - du ønsker å stake ut universitetets strategi og forankre studentenes syn i NMBUs øverste organ.

Tips: Har du erfaring fra Studentdemokratiet ved NMBU er du verdifull for alle studenter. Det er i Fakultetsstyrene, Universitetsstyret og Studenttingets Arbeidsutvalg vår felles innsats blir til virkelighet. Studentvalget som holdes hvert semester velges studentenes øverste representanter. Ta kontakt med valgnemnda for mer info!

Published 17. juni 2015 - 16:30 - Updated 27. February 2018 - 13:37