Vil du bli tillitsvalgt?

  • Intervju om NMBUs læringspotensial fra Wageningen University and Research Center på Studenttingskontoret.
    Foto
    Ingvild Strøm

Det er tillitsvalgte studenter som forsvarer dine rettigheter og representerer deg i alle saker på NMBU. Studenttinget organiserer tillitsvalgte studenter på alle nivåer på NMBU. Det er du som kjenner din studiehverdag best! Hvorfor ikke dele den med de som trenger den informasjonen?

Bli tillitsvalg?

Det finnes nesten uendelige måter å engasjere seg i studentdemokratiet på NMBU. Her har du en guide på hvordan du kan engasjere deg i studentdemokratiet på 1-2-3! Vi trenger studenter på alle nivåer, det er vi som studenter som legger grunnlaget for vår situasjon på NMBU. I studentdemokratiet får du erfaringen alle arbeidsgivere etterspør.

Nivå 1 - du er opptatt av problemstilliger som griper direkte inn i din studiehverdag.

Tips: Det første dere må gjøre er å velge en klasserepresentant. Denne studenten møter i studentrådet på deres fakultet og har gjennom dette direkte innflytelse i fakultetsstyret. Det andre du må gjøre er å møte opp på Allmøte hvert semester å velge reprsentanter til bl.a. programråd og Studenttinget. I programrådet kan vi som studenter være med å endre på vårt studieprogram til det bedre.

Nivå 2 - du ønsker jobbe for at alle studenter på NMBU kan få en bedre studiehverdag.

Tips: Hvis du stiller til valg i ulike komiteer som studenttinget oppnevner er du med på å behandle forskrifter og tema som berører NMBU som helhet. Du kan for ekesempel i studieutvalget være med å sikre fremragende utdanning og logisk oppbyggning av studieprogrammene på NMBU.

Nivå 3 - du ønsker å stake ut universitetets strategi og forankre studentenes syn i NMBUs øverste organ.

Tips: Har du erfaring fra studentdemokratiet på NMBU er du verdifull for alle studenter. Det er i Fakultetsstyrene, Universitetsstyret og Studenttingets Arbeidsutvalg vår felles innsats blir til virkelighet. I studentvalgene hver vår velges studentenes øverste representanter. 

Published 17. juni 2015 - 16:30 - Updated 8. november 2017 - 15:47