Om Studentdemokratiet

Studentdemokratiet omfatter alle tillitsvalgte i organisasjonen.

Alle studenter er gjennom universitets- og høyskoleloven organisert gjennom sitt lokal studentdemokrati ved at det skal være 20% studentdeltakelse i alle vedtaksdyktige organ på NMBU.  Studentdemokratiet på NMBU består derfor av tillitsvalgte studenter på alle nivåer, fra enkelte grupper for emnene på ditt fakultet, til sentralt nivå ved universitetet.

Gjennom din valgte klasserepresentant, som velges på Stud001, er du representert i studentrådet på ditt fakultet.

På hvert fakultet finnes et Studentråd som tar for seg det som omhandler studenter på det representative fakultetet. Hvert av de 7 fakultetene har et eget Studentråd som ledes av to studentrepresentanter valgt inn på Fakultetsallmøte. Fakultetsallmøte er en den øverste beslutningsdyktige arenaen på ditt fakultet. Her har alle studenter på fakultetet oppmøte, forslag og stemmerett. På allmøte velges tillitsvalgte til Studentrådet og Studenttingsrepresentanter. 

Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet på NMBU. Tinget består av 25 representanter fra hele universitetet, her er alle fakulteter representert. Disse representantene skal sammen vedta studentpolitikken på NMBU. Studentting møtes tre ganger i semesteret. Alle studenter har talerett på Studentting, men kun studenttingsrepresentantene har forslags- og stemmerett. Det er derfor viktig at du på Fakultetsallmøtet ditt er med å velger din studenttingsrepresentant.

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU) er Studenttingets Arbeidsgruppe og skal fronte deres politikk. Studenttingets Arbeidsutvalg representerer studentene mellom Studentting. Arbeidsutvalget består av 6 representanter i tillegg til Organisasjonssekretær, der to sitter på heltid og 4 på deltid ved siden av fulltidsstudier. 

 

Hvilke saker som behandles hvor, avhenger av sakens innhold. Er du misfornøyd med pensum i et emne, studieløpet ditt, eller fysisk læringsmiljø, er Studentrådet rett sted å gå. Her sitter tillitsvalgte for ulike utvalg og råd på ditt fakultet som arbeider med saker som gjelder ditt fakultet spesifikt. I Studentrådet sitter også representanter fra fakultetsstyret, disse tar saker videre sentralt på fakultetet ditt. Studenttinget er det øverste beslutningsdyktige studentorganet i Studentdemokratiet og tar opp saker som gjelder alle studenter på NMBU. Eksempler på saker her er læringsmiljø, campuspolitikk, studentvelferd og studentbolig.

 

Det er DU som student som bestemmer hvem som skal representere deg. Representantene som skal representere deg på Studentting, velges på høstens Fakultetsallmøte hvert år. Her kan ALLE studenter ved fakultetet stille til valg og alle har stemmerett.

 

Published 8. november 2017 - 14:57 - Updated 2. august 2022 - 10:43