Kontakt oss

Studenttingets Arbeidsutvalg 

Kontortid 12-14

Besøksadresse: Urbygningen U121

Postadresse: Studenttinget NMBU, Pb. 1202, 1432 Ås

Epost: studenttinget@nmbu.no

Kontakt medlemmer AU

 

Studentråd 

Studentrådet tar opp studentsaker som gjelder ditt fakultet.

Disse velges på Allmøte på ditt fakultet, der alle studenter har møte og stemmerett.

Kontakt studentrådene

 

Valgnemnda

Disse personene har ansvar for å ta imot forslag og finne gode kandidater til valg på Studentting.

Kontakt valgnemda

Published 8. november 2017 - 14:18 - Updated 3. desember 2019 - 14:32