Kontakt oss

Studenttingets Arbeidsutvalg (AU)

Kontortid 12- 14.00 på hverdager (10-12 på torsdager)

Besøksadresse: Urbygningen U121 (

Postadresse: Studenttinget NMBU, Pb. 1202, 1432 Ås

Epost: studenttinget@nmbu.no

Kontakt medlemmer AU

Kontakt ditt studentråd 

Studentrådet tar opp studentsaker som gjelder ditt fakultet.

Disse velges på Allmøte på ditt fakultet, der alle studenter har møte og stemmerett.

Kontakt valgnemda

Disse personene har ansvar for å ta imot forslag og finne gode kandidater til valg på Studentting.

Published 8. november 2017 - 14:18 - Updated 7. desember 2017 - 16:19