Kandidatpresentasjoner til Studentvalget våren 2019

Kandidater til valget denne våren er:

 

Til Leder i Studenttingets Arbeidsutvalg

Tord Hauge

 

Til Nestleder i Studenttingets Arbeidsutvalg

Kristine Øienstad Høy

Ane Magnussen

 

Til Universitetsstyret

Nina Vold Johansen

Hanne Berggreen (ønsker å bli vara)

 

Til fakultetsstyrene

BIOVIT

Marianne Mjelde

Emilie Sandell

Ilze Vakse

Ingvild Munz

 

HH

Cecilie Augensen Nilsen

 

KBM

Ingvild Hals Hauge

Beate Bjørgan

 

LANDSAM

Ida Børve Smith

Anne Tove Græsdal Våge

 

MINA

Emma Kuskemoen

Ingeborg Marie Bjørlo

Selma Sollihagen

 

REALTEK

Mari Valle Kjelby

Aina Hustveit

 

VET

Thea Menne Scheide

Tonje Vullum (ønsker å bli vara)

Published 5. April 2019 - 13:36 - Updated 8. April 2019 - 11:14