Kandidatpresentasjon mal

  

Nødvendig informasjon

  • Fullt navn: (dette sjekkes opp mot fødselsdato for å sikre at man melder inn riktig kandidat)
  • Fødselsdato:
  • Stiller til vervet som:

 

Frivillig informasjon

  • Skriv en kort presentasjon av deg selv: ta med fakultet, relevant erfaring, din motivasjon for å stille og evt litt om hva du ønsker å fokusere på i din virkeperiode

Sendes inn på både norsk og engelsk på mail til studenttinget@nmbu.no 

Husk bilde!

Published 9. April 2018 - 13:40 - Updated 5. April 2019 - 14:41