Møter 2015

Studentting 2015

Her finner du sakspapirer og referater til Studentting i 2015. 

Andre møter 2015

Har du behov for referater fra organer og studentrepresentanter besøk Studentingets Fronter-rom.