Møter 2017

Studentting 2017

Her finner du sakspapirer og referater fra Studentting i 2017.

Referater til Studentting

Referater fra andre møter finner du på Canvas eller ved å kontakte Arbeidsutvalget (AU).