Stillingsutlysning: Studenttingets Bærekraftskomitè

Mandat for komiteen:

  • Komiteen skal bestå av 5 medlemmer valgt av AU (hvorav en i AU leder komiteen). Høsten 2021 vil dette være AU-leder Ina Maria Finnerud.
  • Funksjonsperioden for komiteen er et (1) år.
  • Komiteen har hovedsakelig ansvar for å utarbeide og ta initiativ til bærekraftspolitikk og bærekraftsinnspill til vedtaksdyktige organ både på og utenfor universitetet.
  • Komiteen fungerer som rådgivere innen bærekraft-spørsmål, og kan konsulteres om man ønsker vurdering av bærekrafts-perspektivet i saker.
  • Komiteen fastsetter selv møteplan, og rapporterer til AU.
  • Komiteen skal på slutten av funksjonsperioden komme med innspill til arbeidsoppgaver de ser det relevant å jobbe med.
  • Et hovedarbeid høsten 2021 vil være og fortsette å utvikle NMBUs Miljøhandlingsplan.

 

Spørsmål? Send mail til leder.au@nmbu.no

 

 Link til søknadsskjema: 

https://docs.google.com/forms/d/1m727aTJhlX5rV2-mzYynlqsn4DVrMLJJoftspJSKi-Q/edit

Published 7. september 2021 - 10:11 - Updated 7. september 2021 - 10:34