www.Studentdemokratiet.no - hold deg oppdatert

Studenttingets Arbeidsutvalgt ønsker å fremme bruken av vår egen nettside www.studendemokratiet.no og har gjort den brukervennlig og informativ. Gå inn på den siden for å finne all informasjon du trenger om Studendemokratiet og hva vi gjør for å hjelpe til å bedre din studiehverdag. 

Published 9. august 2021 - 9:38 - Updated 9. august 2021 - 9:38