God sommer!

Vi håper alle har hatt en ikke for stressende eksamensperiode/oppgaveskriving. Vi gleder oss til å se gamle og nye studenter igjen til høsten. Studenttinget ønsker også avgangsstudenter lykke til videre!✨
//
Happy summer - and for some - June block! ☀
We hope everyone has had a not too stressful exam period / thesis writing. We look forward to seeing old and new students again this fall. The Student Parliament also wishes luck to all graduating students! ✨

Published 17. juni 2021 - 16:06 - Updated 17. juni 2021 - 16:06