Følg oss på instagram!

Framover vil det en rekke av de som innehar verv som blir ledige til våren å ta over instagrammen. Her har du muligheten til å stille dem spørsmål og lære mer om hva de forskjellige vervene gjør.

Å engasjere seg i studentdemokratet ved NMBU er veldg givende. Du har muligheten til å påvirke din egen og andres studenthverdag, og få erfaringer og minner du ikke får noen andre steder. Det er en rekke verv som blir ledige, innenfor flere forskjellige interessefelt!

På vår instagram får du også oppdateringer om hva som rører seg ved studentlivet her på NMBU, og du kan også lære mer om Studenttinget og hva vi kan gjøre for deg.

Sees på instagram! @studenttingetnmbu

Published 24. February 2021 - 16:12 - Updated 24. February 2021 - 16:12