Studentvalget Høsten 2020

Vil du engasjere deg i Universitetets eller ditt faktultets fremtid?

Still gjerne da til valg i Universitetsstyret eller i Fakultetsstyret.

Det kreves ikke at man har sittet i styrer tidligere.

Gå inn på Studendemokratiet for å lese mer om valget.

Og hva de nåværende Universitetsstyremedlemmene synes om vervet.

https://www.studentdemokratiet.no/aktuelle-valg

 

Published 14. oktober 2020 - 12:17 - Updated 14. oktober 2020 - 12:24