www.Studentdemokratiet.no - hold deg oppdatert

Er du opptatt av studenters rettigheter? Vil du gjøre en aktiv innsats for at du og dine medstudenter får en den beste studietiden de kan ha? 

Studenttingets Arbeidsutvalg har oppdatert nettsiden vår www.studentdemokratiet.no  med informasjon som gjør  det enklere for deg som engasjert student å finne oppdatert organisasjonsinformasjon, politiske dokumenter og alt annet du  trenger for å ha en aktiv studenttid her på NMBU. 

www.Studentdemokratiet.no - hold deg oppdatert

Studenttingets Arbeidsutvalgt ønsker å fremme bruken av vår egen nettside www.studendemokratiet.no og har gjort den brukervennlig og informativ. Gå inn på den siden for å finne all informasjon du trenger om Studendemokratiet og hva vi gjør for å hjelpe til å bedre din studiehverdag. 

Published 25. august 2020 - 10:40 - Updated 25. august 2020 - 10:40