Studentvalget vår 2020

Ny vår betyr nytt Studentvalg, og vi trenger at nettopp du stiller til valg! Det kreves ingen forhåndskunnskaper, og alle studenter har muligheten til å stille.

Valgportalen åpner 20.04 klokken 12.00! 

Nyttige lenker:

Kandidatur sendes inn her

Elektronisk valgportal

NMBU sin side om valg

Se frister og datoer nederst!

På vårens studentvalg skal disse vervene velges:

Leder av AU og to AU-medlemmer

AU er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet. AU holder kontakten med Norsk Studentorganisasjon sentralt, tar opp studentpolitiske saker og representerer studentene i styrer og utvalg ved NMBU. Det skal velges en leder og to AU medlemmer som sitter på fulltid. Stillingene er honorert og man har permisjon fra studiene når man sitter i vervene. Vervene følger studieåret.

Instruks for AU kan du lese her

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info her

 

Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara

Fakultetsstyrene er fakultetets øverste organ. Styrets viktigste oppgaver er strategi, handlingsplaner, budsjett og regnskap. Det velges mannlige representanter på høsten som tiltrer vervet 01.01, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.08. 

Vervet har en varighet på 1 år, og er honorert.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du mer info her

For spørsmål om vervene finn kontaktinfo til ditt studentråd her

 

Kvinnelig representant i universitetsstyret + vara

Universitetsstyret består av 11 stk og representerer ansatte (både vitenskapelige, og teknisk og administrative), eksterne oppnevnt av kunnskapsdepartementet og to valgte studentrepresentanter. Universitetsstyret er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt under Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget. Det velges en kvinnelig representant på våren som tiltrer vervet 01.08 og en mannlig representant på høsten som tiltrer vervet 01.01.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info her

 

Datoer og frister:

13.04: Frist for innsending av kandidatur

16.04: Kandidaturene blir offentliggjort

20.04-27.04: Studentvalget foregår

 

 

Kandidater for AU og Universitetsstyret må regne med å være med på presentasjon for velgerne online på et online valg-arrangement.

 

 

Published 19. mars 2020 - 14:32 - Updated 26. mars 2020 - 13:59