Studentvalget vår 2020

Se kandidatpresentasjoner, frister og datoer nederst!

Valgportalen åpner 20.04 klokken 12.00! 

Nyttige lenker:

Elektronisk valgportal

NMBU sin side om valg

Valgsiden vår

På vårens studentvalg skal disse vervene velges:

Leder av AU og to AU-medlemmer

AU er ansvarlig for den daglige driften av studentdemokratiet. AU holder kontakten med Norsk Studentorganisasjon sentralt, tar opp studentpolitiske saker og representerer studentene i styrer og utvalg ved NMBU. Det skal velges en leder og to AU medlemmer som sitter på fulltid. Stillingene er honorert og man har permisjon fra studiene når man sitter i vervene. Vervene følger studieåret. Man har mulighet til å stille til både leder og AU-medlem. Om man får leder-vervet vil kandidaturet til AU-medlem falle.

Instruks for AU kan du lese her

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info her

 

Kvinnelig representant i fakultetsstyrene + vara

Fakultetsstyrene er fakultetets øverste organ. Styrets viktigste oppgaver er strategi, handlingsplaner, budsjett og regnskap. Det velges mannlige representanter på høsten som tiltrer vervet 01.01, og kvinnelige representanter på våren som tiltrer vervet 01.08. 

Vervet har en varighet på 1 år, og er honorert.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du mer info her

For spørsmål om vervene finn kontaktinfo til ditt studentråd her

 

Kvinnelig representant i universitetsstyret + vara

Universitetsstyret består av 11 stk og representerer ansatte (både vitenskapelige, og teknisk og administrative), eksterne oppnevnt av kunnskapsdepartementet og to valgte studentrepresentanter. Universitetsstyret er NMBUs øverste organ. De jobber med saker av strategisk karakter og har ca. 11 møter pr. år. Studentrepresentantene er valgt under Studentvalget og har referatplikt til Studenttinget. Det velges en kvinnelig representant på våren som tiltrer vervet 01.08 og en mannlig representant på høsten som tiltrer vervet 01.01.

Hvis du har noen spørsmål om vervene finner du kontaktinformasjon og mer info her

 

Datoer og frister:

13.04: Frist for innsending av kandidatur

16.04: Kandidaturene blir offentliggjort

20.04-27.04: Studentvalget foregår

 

Kandidater:

Kandidatpresentasjoner ligger nederst.

FAKULTETSSTYRENE

KBM:

Fredrikke Sæther

Elise Skreosen (Ønsker varaposisjon)

LANDSAM:

Ida Børve Smith

Martine Gjerde

Ina Maria Finnerud

HH:

Camilla Glomsås

Emiline Frantzen

REALTEK:

Aina Hustvedt

Maria I Kristoffersen

Marthe Ahlgreen Hansen

BIOVIT:

Margit Fausko

VET:

Silje Stafsnes Bøyum

Thea Menne Scheide

MINA:

Lin April Løstegård

Ingrid Staveland Reppe

 

ARBEIDSUTVALGET:

Tuva Todnem Lund - leder

Gustav Halldin - stiller til både leder og medlem

Ragnhild Gabrielsen - stiller til både leder og medlem

Magnus Dybdahl - medlem

Tilde Dalberg - medlem

Abel Crawford - member 

 

To kandidater har stilt til både leder og AU-medlem. Om en av disse får leder-vervet vil kandidaturet til AU-medlem falle.

 

UNIVERSITETSSTYRET:

Nina Vold Johansen

Ina Maria Finnerud

Ane Magnussen

 

Finn kandidatpresentasjoner her:

Published 16. April 2020 - 12:54 - Updated 16. April 2020 - 13:58