Studentvalget høsten 2019!

Her kan du stemme: https://valg.usit.no/valg/login.do

Som student ved NMBU kan du stemme på studentrepresentant ved ditt fakultet og studentrepresentant til universitetsstyret.

Kandidatpresentasjoner for kandidatene som stiller finner du nederst i saken.

Følgende stiller til Universitetsstyret (US):

Benedikt Goodman
Børge Fallet Høysæter
Ole Jakob Orlien
Even August Bremnes Stokke

 

Følgende stiller til Fakultetsstyrene:

LANDSAM

Arne G. Paulshus
Jens Bartnes
Mats Sagevik Nordås
Jostein Murud Gahre
Eirik Bruun

KBM

Jens Fredrik Skjelstad
Petter Larsen Grimstad

HH

Pontus Fredrik Birkedal
Gustav Fredrik Halldin

VET

Aksel Heggernes Njaa
Linas Johan Hanssen Hauge (Ønsker varaposisjon)

MINA

Johan Stener Maagaard
Oliver Andersen

REALTEK

Lars Jetmund Svartis Engesæth
Johannes Vold

BIOVIT

David Martens

 

Hva er fakultetsstyret?

Fakultetsstyret er fakultetets øverste organ. To av styremedlemmene i fakultetsstyrene er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Fakultettstyrene har rundt 2 møter per semester. Styret har det overordnede ansvaret på fakultetet og deres viktigste oppgaver er strategi- og handlingsplaner, samt budsjett og regnskap.

Hva er universitetsstyret?

Universitetsstyret er NMBUs øverste beslutningsorgan. To av styremedlemmene i universitetsstyre er studenter. I henhold til regelverk skal begge kjønn være likt representert. Universitetsstyret har 7-8 heldagsmøter pr år samt at det er ønskelig at styremedlemmene fra studentene møter på Toppmøter og nasjonale samlinger i regi av Kollegieforumet. Studenter som ønsker å stille til Universitetsstyret bør ha opparbeidet seg styreerfaring (instituttstyrer, fakultetsstyrer eller tilsvarende) eller utvalgsarbeid på høyere nivå (UFU/USU), men det er ikke et krav.

Kandidatpresentasjoner:

Published 18. november 2019 - 10:54 - Updated 21. november 2019 - 19:35