Stillingsutlysning: Vil du lede Ringfestkomitéen 2020?

Som leder vil du blant annet jobbe med å:

 • Være delaktig i utformingen en eventuell ny ordning rundt Ringfest.

 • Rekruttere resten av Ringfestkomitéen.

 • Være kontaktperson mot Samfunnet, AU og NMBU.

 • Sette deg inn i tidligere erfaringsskriv.

 • Fastsette møte- og fremdriftsplan.

 • Følge opp resten av komitéen.

Vi legger til grunn at ringfestlederen som blir valgt er inneforstått med at arbeidsoppgaver og selve ringfesten kan endres fra hvordan det har vært tidligere år.

 

Som leder for ringfestkomitéen får du:

 • Gratis inngang på alle Samfunnets arrangement.

 • Viktig erfaring innen prosjektledelse og koordinering både innad i komitéen og eksternt.

 • Knytte kontakter.

 • Æren av å sette ditt preg på den store avslutningen for avgangsstudentene i 2020!

 • Være med å prege hvordan Ringfesten skal arrangeres fremover.

Både Studenttingets Arbeidsutvalg og Samfunnsstyret vil være behjelpelig med å rekruttere øvrige komitémedlemmer gjennom sine kanaler. Komitéens størrelse bestemmes av lederen for ringfesten, men tidligere har dette variert mellom 8 og 10 medlemmer. Dersom du vil lede arbeidet med å arrangere vårens Ringfest, send søknad og CV til leder@samfunnetiaas.no innen 8. september. Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju 11./12.september.

 

Dersom du har spørsmål om stillingen eller Ringfesten for øvrig, ikke nøl med å kontakte en av følgende:

 • Oscar Mork: Formann ved Studentsamfunnet i Ås: 40625171/leder@samfunnetiaas.no

 • Tord Hauge: Leder av Studenttingets Arbeidsutvalg: 47636511/leder.au@nmbu.no

Published 29. august 2019 - 13:25 - Updated 29. august 2019 - 13:26